Lahjoita tulevaisuus

Lahjoitukset Aalto-yliopistolle 2020

Vuonna 2020 Aalto-yliopisto sai lahjoituksia ja lahjoituslupauksia yhteensä 15,6 miljoonaa euroa. Lahjoituksia kohdistettiin eniten tutkimukseen ja koulutukseen.
Yleiset lahjoitukset: Valtion vastinraha 525 miljoonaa euroa, Lahjoitukset 200 miljoonaa euroa, Sijoitustoiminnan kertyneet voitot 365 miljoonaa euroa. Yhteensa 1091 miljoonaa euroa.

Yleiset lahjoitukset

  • Lahjoituksien osuus pitää sisällään yliopiston pitkäjänteiseen kehittämiseen tarkoitetut lahjoitukset.
  • Valtion vastinrahaa saatiin 492 M€ ensimmäisessä vastinrahakampanjassa 2009–2011 ja 24 M€ toisessa vastinrahakampanjassa 2015–2017. Vastinrahakampanjoissa valtio pääomitti yliopistoja vastinrahalla, jota maksettin suhteessa kerättyihin lahjoituksiin. Vastinrahaan sisältyy myös valtion 4 M€:n pääomitus, joka tehtiin osana osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeita vuonna 2018. Osana kolmatta vastinrahakampanjaa vuonna 2020 saatiin valtion 5 M€:n pääomitus tutkimuksen vaikuttavuuden kriteerien perusteella.
  • Sijoitustoiminnan erä sisältää sijoitustoiminnan voitot ja tappiot -rahaston 324 M€ sekä vuoden 2020 sijoitustoiminnan voiton 41 M€. Sijoitustoiminnan kertyneet voitot ja tappiot -rahastoon siirretään edellisen tilikauden sijoitustoiminnan voitot tai tappiot, mukaanlukien arvonmuutos, ja sieltä siirretään yliopiston hallituksen päätöksellä rahoitusta yliopiston varsinaiseen toimintaan. Pitkällä aikavälillä vain reaalituottoa käytetään varsinaisen toiminnan rahoitukseen ja kertynyt inflaatiokorjaus säilyttää pääoman arvoa yli ajan.
Kohdennetut lahjoitukset: Pääomittavat rahstot 45 miljoonaa euroa, Tulouttavat rahastot 12 miljoonaa euroa, Hybridirahastot 4 miljoonaa euroa. Yhteensä 60 miljoonaa euroa.

Kohdennetut lahjoitukset

  • Tulouttavien rahastojen lahjoitukset käytetään yliopiston tämänhetkisiin tarpeisiin lahjoittajan kanssa sovitulla tavalla.
  • Hybridirahastojen lahjoitukset ja niiden kertynyt tuotto käytetään rahoittamaan professuureja pitkän, mutta rajallisen ajan.
  • Pääomittavien rahastojen lahjoitusten kertynyt tuotto käytetään yliopiston pitkäjänteisiin tarkoituksiin lahjoittajan kanssa sovitulla tavalla. Lahjoitusten arvo yli ajan säilytetään käyttämällä tuotoista vain reaalituotto. Pääomittaville lahjoituksille siirretään vuosittain yliopiston hallituksen hyväksymä, sijoitustoiminnan pitkän aikavälin tuotto-odotuksiin perustuva kiinteä nominaalituotto, joka on toistaiseksi 5 %. Tästä 2,5 % jää säilyttämään lahjoitusvarojen arvoa yli ajan.

Tarkempia tietoja löydät katsauksen PDF-versiosta

A-logo on dock

Lahjoita Aalto-yliopistolle

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu