Kieli- ja viestintäopinnot

Lisätietoja BIZ:n ruotsin opinnoista

Lisätietoja BIZ:n ruotsin opinnoista

Kielitaitolain edellyttämä ruotsin kielen taito

Opiskelijan, jolla on kielilain edellyttämä ruotsin kielen taito aikaisemmasta tutkinnosta, mutta jolta puuttuu oman alan kannalta tarpeellinen ruotsin kielen taito, on täydennettävä taitojaan tältä osin suorittamalla ruotsin kirjallisen ja suullisen taidon koe. Kokeet voi suorittaa joko niihin valmentavan kurssin yhteydessä tai osallistumalla suoraan kokeeseen. Kielitaitolaki edellyttää testaamaan sekä suullista että kirjallista taitoa, kuten myös ymmärtämisen taitoa. Kursseilla harjoitellaan vaadittuja taitoja.

Kielitaidon osoittaminen kokeella

Tutkintoasetuksen edellyttämän ruotsin kielen taidon voi osoittaa myös suoraan kokeilla. Suoraan kokeeseen menemistä suositellaan vain opiskelijoille, jotka ovat olennaisesti täydentäneet ruotsin kielen taitoaan ja hankkineet tutkinnon tavoitteen mukaisen oman alan ruotsin kielen taidon.

Kokeessa testataan sekä kirjallista että suullista ruotsinkielisen yritysviestinnän osaamista. Kirjalliseen tenttiin ilmoittaudutaan Sisussa koodilla LC-5001 ja suulliseen tenttiin koodilla LC-5002.

Anna palautetta sivusta

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: