Kieli- ja viestintäopinnot

Kirjoitusviestintä

Ammatillisessa toimintaympäristössä oman äidinkielen hallinta on oleellista. Erityisesti tieto- ja asiantuntijuusammateissa kielenkäyttö sekä viestintä- ja vuorovaikutustaidot edustavat nykyään ydinosaamista. Kirjoitusviestinnän kursseilla opiskellaan ammattikielistä (sekä tekniikan että taiteen alan) kirjoittamista. Lisäksi järjestetään suomenkielistä opetusta ja ohjausta tieteellisestä kirjoittamisesta sekä opintojaksoilla että seminaarien yhteydessä. Tutkimusraportoinnin lainalaisuuksiin on syytä tutustua erityisesti siinä vaiheessa, kun ryhtyy tekemään opinnäytettä.

Opetustarjonta 2022–2023

Yhteysopettaja

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: