Kestävä kehitys

Innovaatiokilpailu kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi

Aalto-yliopiston innovaatiokilpailussa löydettiin kumppani ja uusi digitaalinen ratkaisu kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisen ja raportoinnin tueksi.
Sustainable Development Goals All

Tutustu hankeen uusimpiin kuulumisiin alla olevan videon avulla.

Kestävä kehitys on osa Aalto-yliopiston strategiaa ja arvoja. Helmikuussa 2018, ensimmäisenä yliopistona Suomessa, Aalto-yliopisto allekirjoitti kansainvälisen sitoumuksen kestävän kehitteiden tavoitteiden edistämiseksi osana yliopiston toimintaa: tutkimusta, opetusta, innovaatiotoimintaa ja kampuskehitystä. 

YK:n kestävän kehityksen agenda 2030, jonka kaikki jäsenmaat ovat hyväksyneet 2015, tarjoaa yhteisen tavoiteohjelman äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen, jossa otetaan ympäristö, talous ja ihminen huomioon tasavertaisesti. Ohjelman ytimessä ovat 17 kestävän kehityksen tavoitetta (SDG), jotka kannustavat kaikkia maita pikaisiin toimenpiteisiin yhteistyössä. Tavoitteet linkittyvät siten, että esimerkiksi köyhyyden poistaminen täytyy kytkeytyä strategioihin, joiden avulla parannetaan terveyttä ja koulutusta, vähennetään eriarvoisuutta ja edistetään taloudellista kasvua, huomioidaan ilmastonmuutos sekä varmistetaan metsien ja merien säilyminen. 

Mitä yliopisto voi tehdä?

Sitoumuksen allekirjoittaminen on tärkeä ja voimakas signaali, mutta tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitsemme  toimenpiteitä. Olennainen kysymys on: Mitä me voimme tehdä tavoitteiden saavuttamiseksi? Tavoitteiden ymmärtämiseksi tarvitsemme keskustelua, jotta voimme löytää tavat skaalata ja sovittaa ne toteuttamiskelpoisiksi toimenpiteiksi. Tätä varten tarvitaan erityisesti näkyvyyttä yliopiston SDG-työhön, sillä tavoitteet ovat paitsi hankalasti mitattavia, myös vahvasti linkittyneitä. Toisaalta tämä tarkoittaa, että pienelläkin teolla voi olla vaikutusta useamman SDG-tavoitteen saavuttamiseen.

Aalto-yliopiston strategian tukena digitalisaation avulla pyritään etsimään uusia tapoja SDG-työn näkyvyydelle, erityisesti yhdistämään ja skaalaamaan tavoitteet merkityksellisiksi ja toteuttamiskelpoisiksi toimenpiteiksi. Siksi järjestimme innovaatiokilpailun, jossa haimme kumppania ja uusia digitaalisia ratkaisuja SDG-tavoitteiden seuraamiseksi ja SDG-työn näkyvyyden parantamiseksi. Innovaatiokilpailu järjestettiin keväällä 2019 ja se pitää sisällään pilottiprojektin.

Tartu haasteeseen! Ilmoittautuminen oli avoinna yrityksille ja startupeille 9.4.2019 asti:
https://app.industryhack.com/challenges/aaltosdg/

Aalto-yliopisto on sitoutunut SDG-tavoitteisiin

Kestävän kehityksen tavoitteet ovat kaikille yhteisiä periaatteita, jotka tulee huomioida arjessa. Aalto-yliopisto on sitoutunut:

  1. Sisällyttämään SDG-tavoitteet kaikkeen yliopiston toimintaan mukaan lukien opetus, tutkimus, johtaminen, operatiivinen ja osallistava toiminta. 
  2. Osallistamaan kaikkia sidosryhmiä SDG-työhön mukaan lukien opiskelijat, henkilökunta, paikalliset yhteisöt ja ulkopuoliset toimijat ja kumppanit.
  3. Toimimaan yhteistyössä eri organisaatioiden kanssa yli kaupunkien, alueiden, valtioiden ja maanosien rajojen.
  4. Oman toimintamme kautta tiedottamaan ja jakamaan osaamistamme sekä paikallisissa että kansainvälisissä verkostoissa SDG-tavoitteiden edistämiseksi. 
  5. Vuosittain raportoimaan miten yliopisto toteuttaa SDG-tavoitteita ja mitä voisimme vielä tehdä

SDG-tavoitteet ovat globaaleja ja tavoitteet on asetettu niin korkealle,  että vain globaalilla yhteistyöllä on mahdollista saavuttaa ne. Toisaalta tavoitteiden onnistuminen edellyttää niiden mittaamista ja toteuttamista. Todellinen vaikuttavuus muodostuu vain tekojen, ei sanojen kautta. 

SDG in Action on kaikille avoin työkalu, jonka avulla voi löytää, liittyä tai luoda uusia toimenpiteitä SDG-työn tueksi. Kansallisella tasolla opetus- ja kulttuuriministeriöllä on käynnissä oma Agenda 2030 strategiatyö.

Lisätietoja
Martti Rahkila
kehityspäällikkö
Aalto-yliopisto IT-palvelut
[email protected]

Meri Löyttyniemi
erityisasiantuntija, kestävä kehitys
Aalto Sustainability Hub
[email protected]

https://www.aalto.fi/fi/kestava-kehitys

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: