Kemian tekniikan korkeakoulun johtaminen

Tohtorinkoulutusneuvosto

Tohtorinkoulutusneuvosto (TKN) päättää koulun tohtoriohjelman sisällön kehittämisestä, valmistelee kaksivuotisen opetusohjelman ja vuosittaiset kriteerit opinto-oikeuden hakijoiden valintaan. TKN tekee päätökset koskien opiskelijan väitöskirjan arviointia, mm. nimittäen esitarkastajat ja vastaväittäjän. Komitealla on puheenjohtaja ja jäseninä toimii 4-6 tohtorinkoulutuksessa ansioitunutta professoria, jotka edustavat koulun keskeisiä tutkimusaloja. Komiteaan kuuluu myös koulun tohtorikoulutettava ja hänen varajäsenensä. TKN kokoontuu keskimäärin 11-12 kertaa vuodessa.
Functional Materials major, Laboratory research

Tohtorinkoulutusneuvosto

Puheenjohtaja: prof. Mark Hughes 

Prof. Mauri Kostiainen (varapuheenjohtaja)
Prof. Luana Dessbesell
Prof. Lasse Murtomäki
Prof. Riikka Puurunen
Prof. Juha Siitonen 

Prof Jukka Niskanen (varajäsen)


Tohtorikoulutettava Minerva Vierunketo, ja varajäsen tohtorikoulutettava Mikko Valkonen

Valmistelija/sihteeri:  Sirje Liukko, suunnittelija (p. +358 50 577 3736, PL 16100)

Tohtorinkoulutusneuvoston tehtävät ja kokousaikataulut

 • kehittää Kemian tekniikan korkeakoulun tohtorinkoulutuksen sisältöä ja yhteisiä opintoja
 • tehdä akateemiselle komitealle esitykset jatkokoulutuksen tutkimusaloista
 • valmistella tohtorinkoulutettavien valinta dekaanin päätettäväksi
 • valmistella tutkimusalan ja vastuuprofessorin vaihtoon liittyvät esitykset dekaanin päätettäväksi
 • vahvistaa tohtorinkoulutettavien opintosuunnitelmat, mukaan lukien siihen tehtävät muutokset ja/tai täydentävän alan muuttaminen
 • hyväksyä jatkotutkintoon kuuluvan opinnäytetyön aihe, vastuuprofessori ja ohjaaja ja päättää työn kielestä
 • nimetä väitöskirjan käsikirjoituksen esitarkastajat
 • antaa väitöskirjan julkaisuluvan
 • hyväksyä ja arvostella väitöskirja
 • nimetä lisensiaatintutkimuksen tarkastajat
 • hyväksyä ja arvostella lisensiaatintutkimus
 • muut tohtorikoulutukseen liittyvät tehtävät

TKN kokouspäivät ja materiaalien jättöpäivät 2024

Lomakkeiden, käsikirjoituksen yms jättöpäivä Kokous pvm
11 tammikuu 24 tammikuu
1 helmikuu 14 helmikuu
7 maaliskuu 20 maaliskuu
11 huhtikuu 24 huhtikuu
7 toukokuu 22 toukokuu
6 kesäkuu 19 kesäkuu
15 elokuu 28 elokuu
12 syyskuu 25 syyskuu
10 lokakuu 23 lokakuu
7 marraskuu 20 marraskuu
4 joulukuu 18 joulukuu

Lisää CHEM:n tohtorinkoulutuksesta voit lukea täältä https://www.aalto.fi/en/programmes/aalto-doctoral-programme-in-chemical-engineering

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: