Kemian tekniikan korkeakoulu

Kemian tekniikan korkeakoulun maisteriopintojen portfoliouudistus 2024

Kemian tekniikan korkeakoulu uudistaa maisteriopintoja. Tällä sivulla on tietoa uudistuksesta, sen aikataulusta, ohjeistuksia ja materiaalia.
AALTO CHEM main building

Uudistuksen tavoitteena on:

  • Varmistaa riittävät opetusresurssit ja opetuksen laadun säilyminen, kun maisteriopiskelijoiden määrä kasvaa;
  • Huolehtia siitä, että opetus valmistaa opiskelijat tulevaisuuden työelämää varten entistä paremmin;
  • Mahdollistaa sujuvampi opinnoissa eteneminen tekemällä opintopolut helpommin seurattaviksi; ja
  • Hakijat helpommin erottavat toisistaan koulussa tarjolla olevat eri ohjelmat. 

Uudistus tehdään tiiviissä yhteistyössä opetushenkilökunnan, oppimispalveluiden ja opiskelijoiden edustajien kanssa.

Uudistettujen ohjelmien ensimmäiset opiskelijat aloittavat syksyllä 2024.

Lisätietoa uudistuksesta englanninkielisellä sivulla: Master’s programmes’ portfolio renewal in the School of Chemical Engineering (year 2024) | Aalto University.

Yhteyshenkilö

Pauliina Ketola

Suunnittelija
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: