Kauppakorkeakoulun johtaminen

Kauppakorkeakoulun tenure track -komitea

Korkeakoulun tenure track-komitea antaa lausuntonsa dekaanille kaikissa ylennys-, vakinaistamis- ja rekrytointipäätöksissä.
BIZ main building

Jäsenet 1.1.2023 – 31.12.2025

Professori, tutkimuksen varadekaani Virpi Tuunainen, pj.

Professori Minna Halme, johtamisen laitos

Professori Kari Hoppu, laskentatoimen laitos

Professori Samuli Knüpfer, rahoituksen laitos

Professori Arto Lindblom, markkinoinnin laitos

Professori Pauli Murto, taloustieteen laitos

Professori Matti Rossi, tieto- ja palvelujohtamisen laitos

Lisäksi Kauppakorkeakoulun opetuksen ja oppimisen varadekaani on aina Kauppakorkeakoulun tenure track -toimikunnan jäsen ex officio (ajalla 1.8.2023 - 31.12.2024 Professori Tomas Falk).

Professori Kari Hoppu on tutkimusvapaalla 1.9.2023-29.2.2024. Professori Juhani Vaivio on Kauppakorkeakoulun tenure track -komitean jäsen tutkimusvapaan ajan.

Vuoden 2023 kokoukset

Syksy

Tiistai 22.8.2023 klo 9–11,deadline materiaaleille 15.8.

Tiistai 19.9.2023 klo 9–11, deadline materiaaleille 12.9.

Tiistai 17.10.2023 klo 9–11, deadline materiaaleille 10.10.

Tiistai 14.11.2023 klo 9–11, deadline materiaaleille 7.11.

Tiistai 5.12.2023 klo 9–11, deadline materiaaleille 28.11.

Materiaalit toimitetaan tenure track-komitean sihteerille. Komitean sihteerinä toimii HR Partner Tiina Paronen-Viljanen, email [email protected] ja puhelin +358 50 527 2674.

Tenure track - arviointikriteerit

Aallon tenure track - komitea

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: