Kauppakorkeakoulu

Kauppakorkeakoulun yhdenvertaisuusrahoitus

Kauppakorkeakoulu haluaa tukea yhdenvertaisuutta, monimuotoisuutta ja inklusiivisuutta ja kannustaa niihin.
Kristallikukat-näyttely. Kuva: Aalto-yliopisto / Mikko Raskinen

Tämän sivun tietoja on päivitetty maalis-huhtikuussa 2024.

Kauppakorkeakoulu haluaa tukea yhdenvertaisuutta, monimuotoisuutta ja inklusiivisuutta tukevia verkostoja, seminaarisarjoja, luovia hankkeita, mentorointiohjelmia, julkisia tilaisuuksia ja yhteistyötä koulujen ja järjestöjen kanssa. 

Kannustamme yhteisömme jäseniä hakemaan ideoilleen rahoitusta matalalla kynnyksellä, sillä pienelläkin hankkeella voi olla suuri merkitys!

Hakuaika on 2.–31.5.2024. Ennen lomakkeen täyttämistä luethan hakuohjeet alempaa tältä verkkosivulta. Lomakepohja on englanninkielinen, mutta sen voi täyttää myös suomeksi.

BIZ Diversity and Inclusivity Fund Application Form

The judging committee is happy to consult and assist with proposals before submitting, and potential applicants are encouraged to talk with them before making a proposal.

Details of lead applicant

Name
One file only.
256 MB limit.
Allowed types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.

Kohti monimuotoista ja inklusiivista yhteisöä

Kauppakorkeakoulu tavoittelee monimuotoista ja mukaan ottavaa opiskelijakuntaa ja koko yhteisöä. Liiketoiminta on yksi tehokkaimmista tavoista muuttaa maailmaa. Kun erilaisia ​​kykyjä arvostetaan, on mahdollisuuksia entistä parempaan liiketoimintaan, mikä puolestaan ​​johtaa parempaan yhteiskuntaan.

Työskentelemme aktiivisesti tukeaksemme yhteisömme nykyisiä ja tulevia jäseniä, joilla on keskenään erilaiset taustat. Huolehdimme opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvoinnista osoittamalla kunnioitusta ja kohtelemalla kaikkia oikeudenmukaisesti. Olemme myös sitoutuneet vahvistamaan yhteisöllisyyttä – sekä fyysistä että virtuaalista – jäsentemme keskuudessa. Uskomme, että yhteisömme hyvinvointi perustuu hyvään johtamiseen kaikilla tasoilla. (kts. https://www.aalto.fi/fi/kauppakorkeakoulu/tasa-arvo-monimuotoisuus-ja-inkluusio-kauppakorkeakoulussa)

Hakuajat

 • Rahoituksella on yksi tai kaksi hakuaika(a) vuodessa. Hakuaika alkaa 2. toukokuuta ja päättyy 31. toukokuuta 2024. Apurahan saaneet hankkeet julkaistaan kesäkuun puolivälissä. Hankkeiden tulee alkaa viimeistään toukokuussa 2025 ja myönnetty rahoitus on käytettävä vuoden 2026 loppuun mennessä.

Rahoitus

 • Kauppakorkeakoulu on varannut hankkeisiin yhteensä korkeintaan 10 000 euroa. Yksittäisen hankkeen kustannukset eivät saa ylittää 5 000 euroa.

Hakuohjeet

 • Kaikkien hankkeiden täytyy noudattaa Aalto-yliopiston toimintaperiaatteita.
 • Rahoituksella ei tueta jo olemassa olevia hankkeita.
 • Rahoitetuista hankkeista tulee kirjoittaa uutisartikkeli Aallon verkkosivuille neljän viikon kuluessa hankkeen päättymisestä; tämä on tiimin vastuulla.
 • Rahoitusta voivat hakea Kauppakorkeakoulun henkilöstö ja opiskelijat.
 • Ehdotuksia arvioidaan mahdollisen vaikuttavuuden, hankkeen antaman tuen ja sen tavoittaman yleisön suuruuden perusteella.
  • Kannustamme erityisesti hankkeita, joilla on vaikutusta yli laitosrajojen.
  • Vaikuttava hanke voi tukea merkittävästi pientä ryhmää, tai vähäisemmin suurta ryhmää.
 • Kannustamme hakijoita koulurajat ylittäviin hankkeisiin.
 • Kaikki hakemukset arvioidaan, mutta päällekkäisyyksien välttämiseksi ehdotamme yhteistyötä kahden samankaltaisen hankkeen välillä, tai uuden ja jo olemassa olevan hankkeen välillä.
 • Hakemuksia arvioi ryhmä, joiden jäsenet löytyvät tämän sivun lopusta, ja lopulliset päätökset hyväksyy dekaani.
 • Palkkoja rahoitetaan vain poikkeustapauksessa, otathan em. ryhmään yhteyttä ennen kuin haet rahoitusta palkkakustannuksiin. 
 • Työryhmä auttaa mielellään hakemuksissa jo ennen niiden lähettämistä – potentiaalisia hakijoita pyydetäänkin ottamaan työryhmään yhteyttä jo ennen hakemista. Olethan yhteydessä myös laitoksesi taloushenkilöön jo hakuvaiheessa.
 • Kauppakorkeakoulun viestintätiimi auttaa hankkeen näkyvyyden edistämisessä, mutta päävastuu säilyy kuitenkin hanketiimillä.

Inspiraation lähteeksi tähän mennessä rahoitettuja hankkeita:

Arviointiryhmän jäsenet antavat mielellään lisätietoa:

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: