Kansainvälisten markkinoiden tutkimuskeskus (CEMAT)

Tietoa meistä

CEMATin missiona on tuottaa tieteellisesti korkealaatuista ja yhteiskunnallisesti relevanttia tutkimustietoa nopeasti kehittyvistä talouksista, erityisesti Venäjästä.
Close-up of two students making notes on a research article while reading it.

CEMATissa akateeminen ja soveltava tutkimus kulkevat käsi kädessä. Raportoimme tutkimustuloksia yrityksille ja muille yhteiskunnan sidosryhmille säännöllisesti erilaisissa seminaareissa, keskustelutilaisuuksissa ja teemaraportteina.  Tieteellisessä julkaisemisessa tähtäämme kansainvälisiin huippujulkaisuihin. CEMATin tutkimusta rahoittavat sekä kansalliset toimijat (Suomen Akatemia, TEKES, säätiöt, ministeriöt) että kansainväliset ohjelmat (osana laajempia EU-hankkeita tehtävä tutkimus).

Verkostot

CEMAT on Northern Dimension Instituten pääkoordinaattori. Tässä avoimessa yliopistoverkostossa on tällä hetkellä noin 30 jäsenyliopistoa ja -tutkimusinstituuttia. Northern Dimension Institute (NDI) on EU:n Pohjoisen ulottuvuuden toimijoiden akateeminen kumppaniverkosto, joka on perustettu vuonna 2009. NDI toimii sillanrakentajana yliopistojen, julkisen sektorin ja liike-elämän toimijoiden välillä. Tässä roolissa NDI pyrkii varmistamaan, että päättäjillä on tarpeelliset tiedot ja täydentää tarvittaessa puuttuvia tietoja.

Tavoitteeseen päästäkseen NDI tuottaa itse tutkimuksia sekä edistää Pohjoiseen ulottuvuuteen liittyvän tiedon ja asiantuntijuuden leviämistä päättäjille ja yhteiskunnan keskuuteen. NDI:n tutkimus erikoistuu pääasiassa Pohjoisen ulottuvuuden politiikan neljään ensisijaiseen alueeseen (liikenne ja logistiikka, kulttuuri, kansanterveys ja hyvinvointi sekä ympäristö) ja liiketoimintaan ja talouteen. NDI hyödyntää erilaisia käytännöllisiä työvälineitä ja tapahtumia täyttääkseen roolinsa sillanrakentajana.

NDI:tä koordinoidaan suomalais-venäläisenä yhteistyönä. Pääkoordinaattorina toimii Aalto-yliopiston CEMAT-yksikkö (Suomi) ja muina koordinaattoreina Northern (Arctic) Federal University ja St Petersburg State University of Economics Venäjältä.

CEMAT tekee kiinteää yhteistyötä yritysten ja elinkeinoelämän organisaatioiden, julkisen sektorin toimijoiden (Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Finpro, kauppakamarit) sekä muiden suomalaisten että kohdealueen tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa. Pitkäaikaisia kumppaneitamme Venäjällä ovat mm. kansallinen tutkimusyliopisto National Research University Higher School of Economics, Northern (Arctic) Federal University ja St. Petersburg State University of Economics. Kumppaneitamme Kiinassa ovat muun muassa Fudan University ja Chinese Academy of Social Sciences. Toimimme aktiivisesti Pohjoismaisten tutkimusverkostojen neuvostoissa Aasiassa (mukaan lukien Nordic NIAS Council ja Nordic Centre at the Fudan University).

Osana Aalto-yliopistoa verkostomme kattaa myös useat Venäjän johtavat yliopistot tekniikan ja taiteen aloilla (mm. kansallinen tutkimusyliopisto St. Petersburg State University of Information Technologies, Mechanics and Optics ja St. Petersburg State University of Film and Television).

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

CEMAT:in tutkijat toimivat aktiivisesti myös yhteiskunnallisen vaikuttamisen foorumeilla, kuten Suomen eduskunnan eri valiokuntien työryhmissä ja Elinkeinoelämän keskusliitossa EK:ssa. CEMAT toimii lisäksi Suomen ja Venäjän välisen tiede- ja teknologiakomission yhteiskuntatieteiden työryhmän puheenjohtajana. Olemme myös olleet perustamassa Venäjä- ja Aasia-tutkimuksen valtakunnallisia tutkija- ja maisterikouluja sekä yliopistoverkostoja, ja toimimme aktiivisesti niiden johtoryhmissä.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu