Kampus

Niklas Alenius

Taiteentekemiseen voi ottaa erilaisia lähtökohtia, mutta aika usein se jollain tavalla heijastaa tekijäänsä. Muotoiluopintoihin liittyvät pakolliset taideopinnot tuntuvatkin vievän minut pois omalta mukavuusalueeltani.
Aalto-yliopisto, Otaniemi stories: Niklas Alenius, muotoilun opiskelija / Kuvaaja: Sinikoski

”Muotoilu liittyy usein ihmisiin sekä käytäntöihin, ja sen avulla pyritään ratkaisemaan jokin ongelma. Taiteentekemiseen voi ottaa erilaisia lähtökohtia, mutta aika usein se jollain tavalla heijastaa tekijäänsä. Muotoiluopintoihin liittyvät pakolliset taideopinnot tuntuvatkin vievän minut pois omalta mukavuusalueeltani, mikä voi olla hyvä asia. On kiinnostavaa nähdä, vaikuttaako tämä kokemus tulevaisuudessa myös työskentelyyni muotoilijana.”

Niklas Alenius, muotoilun opiskelija

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: