Qiang Zhang

Contingent Worker
Contingent Worker
T304 Dept. Applied Physics
Full researcher profile
https://research.aalto.fi/...

Yhteystiedot

Sähköposti
[email protected]
Puhelinnumero
+358503282231

Tutkimusryhmät

  • NanoMaterials, Visitor (Faculty)

Julkaisut

Multi-nucleation of single-walled carbon nanotubes in floating catalyst chemical vapor deposition

Saeed Ahmad, Qiang Zhang, Er Xiong Ding, Hua Jiang, Esko I. Kauppinen 2023 Chemical Physics Letters

High-permittivity Solvents Increase MXene Stability and Stacking Order Enabling Ultraefficient Terahertz Shielding

Xiaodan Hong, Zhenyu Xu, Zhong Peng Lv, Zhen Lin, Mohsen Ahmadi, Linfan Cui, Ville Liljeström, Volodymyr Dudko, Jiali Sheng, Xiaoqi Cui, Alexey P. Tsapenko, Josef Breu, Zhipei Sun, Qiang Zhang, Esko Kauppinen, Bo Peng, Olli Ikkala 2023 Advanced Science

Direct Synthesis of Semiconducting Single-Walled Carbon Nanotubes Toward High-Performance Electronics

Peng Liu, Abu Taher Khan, Er Xiong Ding, Qiang Zhang, Zhenyu Xu, Xueyin Bai, Nan Wei, Ying Tian, Diao Li, Hua Jiang, Harri Lipsanen, Zhipei Sun, Esko I. Kauppinen 2023 Advanced Electronic Materials

Broadband synchronization of ultrafast pulse generation with double-walled carbon nanotubes

Jiancheng Zheng, Diao Li, Peng Liu, Xiaoqi Cui, Bin Zhang, Wei Geng, Qiang Zhang, Zhenyu Xu, Esko I. Kauppinen, Zhipei Sun 2023 Nanophotonics

Synchronized triple-wavelength fiber lasers at 1, 1.55, and 1.9 µm

Jiancheng Zheng, Diao Li, Peng Liu, Xiaoqi Cui, Wei Geng, Qiang Zhang, Zhenyu Xu, Esko I. Kauppinen, Zhipei Sun 2023 Optics Letters

Temporal soliton dynamics of synchronised ultrafast fibre lasers

Jiancheng Zheng, Diao Li, Xiaoqi Cui, Peng Liu, Qiang Zhang, Zhiwei Zhu, Song Yang, Yusheng Zhang, Jiaxing Sun, Xianfeng Chen, Yang Haima, Esko Kauppinen, Zhipei Sun 2023 Optics Express

Molybdenum Disulfide/Double-Wall Carbon Nanotube Mixed-Dimensional Heterostructures

Xueyin Bai, Zhenyu Xu, Qiang Zhang, Shisheng Li, Yunyun Dai, Xiaoqi Cui, Hoon Hahn Yoon, Lide Yao, Hua Jiang, Mingde Du, Yi Zhang, Esko I. Kauppinen, Zhipei Sun 2022 Advanced Materials Interfaces

Towards the synthesis of semiconducting single-walled carbon nanotubes by floating-catalyst chemical vapor deposition

Er Xiong Ding, Peng Liu, Abu Taher Khan, Qiang Zhang, Nan Wei, Hua Jiang, Esko I. Kauppinen 2022 Carbon

Utilization of Multifunctional Environment-Friendly Organic Dopants Inspired from Nature for Carbon Nanotube-Based Planar Heterojunction Silicon Solar Cells

Jiye Han, Jeong Seok Nam, Seungju Seo, Aram Lee, Changhyun Lee, Sangeun Park, Yoonmook Kang, Hae Seok Lee, Donghwan Kim, Qiang Zhang, Hyokyung Sung, Esko Kauppinen, Hyuck Jeong, Jin Woo Oh, Shigeo Maruyama, Im Doo Jung, Il Jeon 2022 Advanced Energy and Sustainability Research

Joint effect of ethylene and toluene on carbon nanotube growth

Eldar M. Khabushev, Dmitry V. Krasnikov, Anastasia E. Goldt, Ekaterina O. Fedorovskaya, Alexey P. Tsapenko, Qiang Zhang, Esko I. Kauppinen, Tanja Kallio, Albert G. Nasibulin 2022 Carbon