Nathaly Carolina Pinto Torres

Doctoral Researcher
Doctoral Researcher
A803 Dept. Design

Case study: Emergencia de Educación en la Amazonía Ecuatoriana

(Education Emergency in the Ecuadorian Amazon), is an ongoing participatory project, started in 2020, aiming to design a system of pictograms and infographics for popular education processes with and for indigenous students from 9 different nationalities of the Ecuadorian Amazon. 

We are motivated by the need to keep building own representation resources and making visible different ways of marginalisation from university and education, that Indigenous students experience. In this process, we working together: indigenous students, Confeniae (which is the mother organization for indigenous peoples in the region); and design researcher; to investigate and support, local resistance practices —both material and symbolic—that challenge social exclusion.

Full researcher profile
https://research.aalto.fi/...
Sähköposti
[email protected]

Palkinnot

Education in Times of Multiple Crises: Pathways toward Gender Justice, Democracy, and Socio-environmentally Transformative Learning

Education in Times of Multiple Crises: Pathways toward Gender Justice, Democracy, and Socio-environmentally Transformative Learning<br/><br/>Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen<br/><br/>Koulutus moninaisten kriisien aikakaudella: kohti sukupuolten välistä tasa-arvoa, demokratiaa ja transformatiivista oppimista -hanke tarkastelee sukupuolittuneen epäoikeudenmukaisuuden ja moninaisten kriisien välistä yhteyttä. Hankkeen päätavoitteena on ymmärtää, kuinka ilmastonmuutos kietoutuu yhteen muiden samanaikaisten yhteiskunnallisten ja ympäristökriisien kanssa ja kuinka ne vaikuttavat tyttöjen ja nuorten naisten koulutukseen. Hanke koostuu kolmesta työpaketista, jotka tarkastelevat: 1) kuinka samanaikaiset lyhyt- ja pitkäaikaiset ympäristöä ja yhteiskuntaa rasittavat tekijät ja kriisit vaikuttavat koulutukselliseen eriarvoisuuteen; 2) miten nuoret naiset kokevat ja käsittelevät vastoinkäymisiä ja huolia moninaisten kriisien aikana, millaisena he hahmottavat tulevaisuutensa ja kuinka rakentavat kollektiivista resilienssiä; ja 3) millainen on koulutuksellisten lähestymistapojen ja menetelmien rooli nuorten resilienssin kasvattamisessa, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisessä, tyttöjen ja nuorten naisten voimaantumisen tukemisessa ja tuleviin kriiseihin varautumisessa. Hankkeen tapaustutkimukset sijoittuvat Ecuadoriin, Keniaan ja Suomeen. Tutkimuksessa käytetään sekä määrällisiä että laadullisia menetelmiä: tilastollista ja spatiaalista analyysia, kirjallisten aineistojen katsauksia, työpajoja, haastatteluja ja havainnointia. Analyysissa yhdistetään poliittisen ekologian lähestymistapaa intersektionaaliseen analyysiin, joka auttaa ymmärtämään, kuinka sukupuolen, rodun, luokan, kansallisuuden, etnisen alkuperän, iän ja kyvykkyyden kategoriat muovaavat valtasuhteita ja siten yhteisöjen altistumista samanaikaisille kriiseille, niistä toipumista ja vaikutuksia tyttöjen ja nuorten naisten koulutukseen. Tutkimustulosten pohjalta annetaan toimenpidesuosituksia ja kehitetään pedagogisia työkaluja marginalisoitujen nuorten sujuvien koulutuspolkujen, hyvinvoinnin ja yhteiskunnallisen osallistumisen tukemiseksi, oikeudenmukaisuutta ja demokratiaa tukien.
Granted funding (public project funding) Department of Design Dec 2023

SENESCYT International Graduate Scholarship Program

The international postgraduate scholarship program is aimed at financing studies in prioritized areas of knowledge according to national planning guided by criteria of inclusion, relevance and excellence.
Granted funding (personal grants) Inuse Nov 2019

Best demo award

Award or honor granted for a specific work Department of Design Jun 2021

The Netherlands Fellowship Programmes (NFP)

Scholarship program of the Netherlands awarded to mid-career young professionals who excel in their fields
Award or honor granted for academic or artistic career Department of Design Jun 2010

Tutkimusryhmät

  • Inuse, Doctoral Researcher
  • Inuse

Julkaisut

Pictograms for resistance : historicity and militant design research in Amazonian Ecuador

Nathaly Pinto, Guy Julier, Andrés Tapia 2024 JOURNAL OF VISUAL CULTURE

Intervenciones de diseño participativo: apoyando redes de cuidado universitarias en tiempos de Covid

Nathaly Pinto, Xavier Barriga-Abril, Katy Machoa, Paola Minoia 2023 Plurinacionalidad y justicia epistemica. Retos de la educación intercultural en la Amazonía Ecuatoriana

Designing Together in Multi-Crisis Times : Effects of Mundane and Strategic Work with Historically Marginalized Amazonian Communities

Nathaly Pinto Torres, Efrén Nango 2023 Proceedings of On the Verge: Design in times of Crisis – Bi-Annual Conference of the Social Design Network

Intento - A Decolonial Attempt

Nathaly Pinto Torres, Brenda Vértiz Marquez, Andrea Botero 2023

Intento - A Decolonial Attempt

Nathaly Pinto Torres, Andrea Botero 2023

From Social Impact to Collective Knowledge and Skill Building : Committing and Valuing in Design Research that Makes a Difference

Brenda Vertiz Marquez, Nathaly Pinto Torres, Andrea Botero 2023 15th International Conference of the European Academy of Design

EPÍLOGO

Nathaly Pinto Torres 2022 Diseño y territorios

La importancia de entender el contexto

Nathaly Pinto Torres 2022 Diseño y territorios

Mujeres de las nacionalidades: nuestro método organizativo

Nathaly Pinto Torres, Camila Martínez 2022

Pictogramas para reportar y resistir

Nathaly Pinto Torres, Efrén Nango 2022 Voz de la Confeniae