LIBER – Suomen Akatemian huippuyksikkö

Organisaatio

Tutkimus huippuyksikkö HYBERissä on jaettu kolmeen laajaan tutkimusalueeseen: komposiitit, kolloidit ja dynamiikka.

Komposiittien tutkimusalueella kehitetään perustavaa tieteellistä ymmärrystä biomolekyylisuunnittelusta, supramolekyylivalmistuksesta ja menetelmistä, joita tarvitaan molekyyligenetiikassa ja biologisessa tuotannossa luomaan seuraavan sukupolven vahvoja, kestäviä ja kevyitä materiaaleja.

Kolloidien tutkimusalueella kehitetään suprakolloidikokoonpanojen konsepteja perustuen yksiulotteisiin topokemiallisesti räätälöityihin nanoselluloosakolloiditankoihin ja pallokolloideihin, joihin liittyy proteiineja, viruksia, dendrimeerejä ja nanohiukkasia. Tavoitteena on kuroa kuilu umpeen supramolekyylikemian molekyylitason rakenteiden ja makroskooppisten rakenteiden välillä.

Dynamiikan tutkimusalueella tutkitaan dynaamisia materiaaleja kahdesta eri näkökulmasta. Ensimmäisessä keskitytään fyysiseen lähestymistapaan ”monimutkaisuuden alun” (onset of complexity) ymmärtämiseen yksinkertaisten mallien avulla. Toisessa lähestymistavassa hyödynnetään molekyylibiologiaa, jossa synteettisen biologian kautta käytetään geneettisten järjestelmien ohjelmoitavuutta geenituotteiden rakenteiden hallitsemiseen sekä niiden ilmaisuun ajan ja sijainnin perusteella.

Tutkimusalueet ja alateemat sekä niiden päätutkijat esitellään alla olevassa kuvassa.

Aalto University/HYBER
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: