Elämänlaajuisen oppimisen kurssit ja ohjelmat

Yhdyskuntasuunnittelun asiantuntijaohjelma - YTK:n Pitkä kurssi

Kurssi on klassikko, jonka suorituksesta on muodostunut osa yhdyskuntasuunnittelijan ammatti-identiteetin kehittymistä. Monitieteisessä ohjelmassa kohtaat alan eritaustaiset ammattilaiset, tutkijat ja johtavat asiantuntijat ja keskustelet heidän kanssaan yhdyskuntasuunnittelun ajankohtaisista haasteista ja kehityksen suunnasta. Syvennät ymmärrystäsi ja voit hyväksyttää suoritetun ohjelman osaksi kaavoittajan pätevyyden toteamismenettelyä.

Ajankohta:

Opetusajankohdat:

Päivällä Omassa tahdissa

Aihealue:

Rakennettu ympäristö

Opetusmuoto:

Lähiopetus Online

Palveluntarjoaja:

Aalto EE

Taso:

Edistynyt

Hinta:

4 360 € (+ alv)

Hakuaika:

Kohderyhmä ja esitietovaatimukset

Koulutus on tarkoitettu yhdyskunta- ja aluesuunnittelun, kaavoituksen, kaupunkikehittämisen ja kaupunkitutkimuksen parissa työskenteleville asiantuntijoille niin julkiselta kuin yksityiseltäkin sektorilta.

Kurssin kuvaus

Aikamme suurimpia haasteita, kuten ilmastonmuutosta, kaupungistumista ja sen seurauksia, ei voida ratkaista muutoin kuin monialaisella - ja monitieteisellä yhteistyöllä. YTK:n Pitkällä kurssilla pureudut ongelmien juurisyihin, näet ilmiöt uudesta perspektiivistä, opit ymmärtämään toisia näkökulmia ja hahmotat yhteisiä ratkaisuja.

Yhdyskuntasuunnittelun asiantuntijaohjelma - YTK:n Pitkä kurssi toteutetaan yhteistyössä Aalto-yliopiston rakennetun ympäristön laitoksen maankäytön suunnittelun ja liikennetekniikan tutkimusryhmän kanssa. Tutkimusryhmän työ perustuu ymmärrykseen elinympäristön suunnittelusta monitahoisena yhteiskunnallisena haasteena. Ryhmässä nähdään, että kestävät tulevaisuuden ratkaisut edellyttävät syvää ymmärrystä ihmisten käyttäytymisestä ja arvoista, vuorovaikutteisen suunnittelun käytännöistä sekä monitieteistä ja sektorien välistä yhteistyötä.

Tämä näkemys on ohjelmassa purettu kuuteen temaattiseen opintokokonaisuuteen: Suunnittelijan identiteetti, Energia yhdyskuntasuunnittelussa, Strateginen suunnittelu ja suunnitteluyhteistyö, Tieto suunnittelussa, Kaupunkien ja alueiden kehittäminen sekä Asuminen ja elinympäristöjen suunnittelu. Opintokokonaisuudet koostuvat luento- ja keskustelupainotteisista 2-3-päiväisistä lähiopintojaksoista sekä ennakko- ja jälkitehtävistä. Näiden lisäksi opintokokonaisuuksia täydentävät muut kaikille yhteiset ja valinnaiset opinnot, kuten kuuden päivän mittainen, lisähintainen ulkomaan opintomatka.

Ohjelman myötä sinulle kertyy tietoja ja taitoja, joiden avulla hahmotat kehityksen suunnan, sinulla on uusin tutkimukseen perustuva tieto ratkaisujesi pohjaksi ja olet verkostoitunut aiempaa paremmin muiden alan asiantuntijoiden kanssa.

YTK:n Pitkä kurssi on kaavoittajan pätevyyden toteamismenettelyn edellyttämää täydennyskoulutusta. Pätevyyttä voi hakea FISE Oy:n kautta.

Lähiopetus tapahtuu Aalto EE:n tiloissa Helsingissä.

  • Päivitetty: