Elämänlaajuisen oppimisen kurssit ja ohjelmat

Strategic Sustainability for Business

Ohjelma keskittyy vastuullisuuden yhdistämiseen liiketoimintastrategiaan linkittämällä nämä kaksi tulevaisuuden strategiaksi. Syvennyt aiheisiin kuten strategian kehittäminen ja innovointi, sekä johtaminen ja viestintä vastuullisuuskulmalla. Ohjelma koostuu koulutuspäivistä, tehtävistä ja pohdinnoista, ja pääset ohjelmassa keskittymään kuinka vastuullisuudesta viestitään strategiassa.

Ajankohta:

Opetusajankohdat:

Päivällä

Aihealue:

Johtaminen ja strategia

Opetusmuoto:

Lähiopetus

Palveluntarjoaja:

Aalto EE

Taso:

Strateginen

Opintopisteet:

4.5 E/MBA-opintopisteet (ECTS)

Hinta:

4 350,00 € (+alv)

Hakuaika:

20.9.2023 – 10.5.2024

Kohderyhmä ja esitietovaatimukset

Ohjelma on tarkoitettu ylimmälle johdolle ja johtajille, jotka haluavat kehittää osaamistaan vastuullisuudesta ja jotka ovat vastuussa strategisista päätöksistä.

Kurssin kuvaus

Strategic Sustainability for Business -ohjelma tarkastelee vastuullisuuden ja liiketoimintastrategian yhdistämisessä nousevia haasteita ja mahdollisuuksia.

Ohjelma on luotu integroimaan vastuullisuus organisaation strategiaan ja ohjaamaan liiketoiminnan kehitystä kohti kokonaisvaltaista vastuullisuusajattelua. Tämän varmistamiseksi Aalto EE toteuttaa maailmanluokan ohjelman nykypäivän nopeasti kehittyvän liike-elämän edelläkävijöille.

Valmennuksen aikana pääset tutkimaan strategian ja vastuullisuuden välistä yhteyttä ja pohdit vastuullisen toiminnan mahdollistamia tulevaisuuden liiketoimintaedellytyksiä. Tutustut uusiin oppeihin innovaatioajattelusta ja siitä, kuinka nähdä potentiaalisia kilpailuetuja vastuullisissa liiketoimintamalleissa.

Ohjelma koostuu koulutuspäivistä, joiden aikana viimeisin akateeminen tutkimus kohtaa käytännön asiantuntijuuden. Koulutuspäiviin luentojen lisäksi olennaisena osana kuuluvat osallistavat keskustelut, joiden aikana voit jakaa ajatuksiasi muiden osallistujien kanssa. Koulutuspäivien teemoja ovat muun muassa vastuullisuusstrategian suunnittelu, parhaat käytännöt, vastuullisuusviestintä ja kyvykkyyksien rakentaminen tukemaan vastuullisuutta.

Saavuttaakseen asetetut tavoitteet intensiivijaksojen aikana, ohjelmaan on sisällytetty erilaisia elementtejä tukemaan oppimista: kokeneiden kouluttajien fasilitoimat koulutusjaksot, kaikki oman alansa huippuosaajia, vuorovaikutteiset keskustelut ja ryhmätyöt.

Ohjelma suoritetaan kokonaisuudessaan englanniksi.

Lähiopetus tapahtuu Aalto EE:n tiloissa Helsingissä.

  • Päivitetty: