Elämänlaajuisen oppimisen kurssit ja ohjelmat

MQ - Mastering Quality

Tässä laatujohtamisen koulutuksessa saat kattavan käsityksen organisaation laatutyön systemaattisesta ja strategisesta kehittämisestä sekä jatkuvasta parantamisesta. Uudistat ja vahvistat tietämystäsi laatujohtamisen ydinteemoista ja kehityt laatuammattilaisena. Koulutus sisältää 13 päivää (7 opintojaksoa) opetusta ja harjoituksia.

Ajankohta:

Opetusajankohdat:

Päivällä

Aihealue:

Johtaminen ja strategia

Opetusmuoto:

Lähiopetus

Palveluntarjoaja:

Aalto EE

Taso:

Edistynyt

Hinta:

8 200,00 € (+alv)

Hakuaika:

23.12.2022 – 6.10.2023

Kohderyhmä ja esitietovaatimukset

Ohjelma on suunniteltu laadun, strategian tai prosessien kehittämisestä vastaaville asiantuntijoille, päälliköille ja johtajille teollisuudessa, palveluyrityksissä, julkisella sektorilla ja järjestöissä. Koulutus sopii kokeneemmille osaajille sekä tuleville laatuosaajille.

Kurssin kuvaus

Laatujohtaminen on organisaation toiminnan systemaattista ja strategista kehittämistä jatkuvan parantamisen periaatteiden mukaisesti. Jatkuvan parantamisen malli perustuu Demingin laatuympyrään Plan-Do-Check-Act: suunnittele-toteuta-seuraa/arvioi-tee parannukset. Toistamalla tätä mallia on mahdollista saada jatkuva parantaminen ja systemaattinen ongelmanratkaisu osaksi laatujohtamisen kulttuuria.

Koulutusohjelman keskeinen sisältö on laatu- ja kehittämistoiminnan johtaminen. Sisältö vastaa digiajan laatuammattilaisten kehitystarpeisiin. Ohjelma antaa keinoja organisaation suorituskyvyn nostamiseen sekä valmiuksia kilpailukyvyn parantamiseen ja tulevaisuuden haasteisiin valmistautumiseen. Koulutus syventää ja uudistaa organisaation laatutyötä. Se inspiroi tarkastelemaan oman organisaation toimintaa ja laatuammattilaisena kehittymistä uusin silmin.

Koulutuksen pääteemat ovat strateginen kehittäminen ja johtaminen, kehittämisen työkalut ja niiden soveltaminen, prosessien johtaminen ja kehittäminen, muutosjohtaminen, operational excellence ja laatuammattilaisena kehittyminen.

Ohjelmasta saat kattavan näkemyksen tulevaisuuden laatujohtamisesta sekä prosessien johtamisesta. Opit miten kehität organisaation suorituskykyä ja tuloksellisuutta ja saat aikaan todellisia muutoksia. Ohjelman jälkeen osaat tunnistaa oikeat kehittämiskohteet ja johtaa kehittämistyötä sekä tunnet ja osaat valita tarkoituksenmukaiset laatutyökalut ja –menetelmät ja johtaa niiden käyttöä parannusten aikaansaamiseksi. Teet soveltavia harjoituksia ja viet opittua organisaatiosi hyödyksi jo koulutuksen aikana.

Koulutus sisältää seitsemän opintojaksoa, joiden kesto on yhteensä 13 päivää. 

Lähiopetus tapahtuu Aalto EE:n tiloissa Helsingissä.

  • Päivitetty: