Elämänlaajuisen oppimisen kurssit ja ohjelmat

Johtaminen terveydenhuollossa

Koulutusohjelma tukee sosiaali- ja terveydenhuollossa toimivia johtajia ja esihenkilöitä vastaamaan alan muutoshaasteisiin. Sen tavoitteena on vahvistaa suomalaisen terveydenhuollon organisaatioiden vaikuttavuutta ja roolia terveyden edistämisessä paremman johtajuusosaamisen kautta. Koulutus järjestetään seitsemässä opintojaksossa ja sisältää ennakkotehtäviä. Koulutusohjelmaa kehitetään jatkuvasti yhteistyössä Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin asettaman asiantuntijatyöryhmän kanssa.

Ajankohta:

Opetusajankohdat:

Päivällä

Aihealue:

Sosiaali- ja terveydenhuolto

Opetusmuoto:

Online Lähiopetus

Palveluntarjoaja:

Aalto EE

Taso:

Strateginen

Opintopisteet:

18 E/MBA-opintopisteet (ECTS)

Hinta:

10 850,00 € (+alv)

Hakuaika:

3.11.2022 – 15.9.2023

Kohderyhmä ja esitietovaatimukset

Ohjelman kohderyhmänä ovat sosiaali- ja terveydenhuollon parissa toimivat johtajat, asiantuntijat ja päättäjät.

Kurssin kuvaus

Suomalainen terveydenhuolto kohtaa muutospaineita niin yhteiskunnan, alalla toimivien organisaatioiden kuin potilaidenkin suunnalta. Muutoksia ajaa taloudellisten resurssien niukkuuden rinnalla teknologisen kehityksen mahdollistama digitalisaatio ja kansalaisten aktivoituminen osallistumaan itse omaan hoitoon. Johtajien on ymmärrettävä muutosten tuomat haasteet ja osattava vastata kehittämistarpeisiin omassa organisaatiossaan. 

Ohjelman kohderyhmänä ovat alan johtajat, asiantuntijat ja päättäjät. Ohjelma on sinulle, joka haluat menestyä tehtävässäsi ja edetä urallasi sekä kehittää suomalaista terveydenhuoltoa vaikuttavampaan suuntaan. Voit toimia perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa tai terveydenhuoltoa palvelevalla toimialalla. Mukaan voit tulla niin yksityisestä organisaatiosta, julkiselta tai kolmannelta sektorilta.

Koulutus on suunniteltu ja kehitetään jatkuvasti yhteistyössä Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin asettaman asiantuntijatyöryhmän kanssa.

Koulutusohjelma lähestyy johtamisen haasteita poikkitieteellisesti niin liiketalous-, tuotantotalous- kuin terveystaloustieteellisen ajattelun ja toiminnan kehittämisen kautta. Kouluttajat tulevat Aalto-yliopiston korkeakouluista, pohjoismaisista yliopistoista sekä suomalaista terveydenhuoltosektoria kehittävistä kansallisista, alueellisista ja yksityisistä organisaatioista.

Alan teemoja käsitellään seitsemän lähiopetusjakson ajan. Jaksoihin sisältyy ennakkotehtäviä ja arvioitavat jälkitehtävät. Ohjelmasta saat 18 opintopistettä (ECTS), jotka voidaan sisällyttää Aalto Executive MBA tai Aalto MBA -ohjelmaan. Opinnot antavat sinulle mahdollisuuden suorittaa terveydenhuollon alalle räätälöidyn Health E/MBA-ohjelman.

Ohjelma alkaa vuosittain syyskuussa ja jatkuu seuraavan vuoden toukokuuhun. Opinnot aloitetaan muuttuvan terveydenhuollon analysoinnilla. Tavoitteena on löytää hallintakeinot vastata strategisiin haasteisiin. Toisessa jaksossa vahvistat osaamistasi strategisen johtamisen tavoissa ja välineissä. Strategisia tavoitteita kohti pääsemiseksi tarvitaan mittareita, joiden avulla johtamista opit kolmannella jaksolla. Opit myös arvioimaan toiminnan kustannustehokkuutta ja tekemään investointipäätöksiä. Ohjelman puolessa välissä vahvistat arviointikykyäsi terveydenhuollon menetelmien vaikuttavuudessa ja priorisointikysymyksissä. Viidennessä jaksossa tarkastelukulma kohdistuu terveydenhuollon tuotannon asiakas- ja potilaslähtöisten palvelukokonaisuuksien kehittämiseen sekä tiedolla johtamiseen. Kuudennella jaksolla saat kattavan kuvan uudistuvaan julkisrahoitteisen sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Pystyt arvioimaan syvällisemmin muutosten vaikutuksia ja edellytyksiä. Viimeisessä jaksossa vahvistat osaamistasi viestijänä ja johtajana muutosten keskellä.

Lähiopetus tapahtuu Aalto EE:n tiloissa Helsingissä.

  • Päivitetty: