Elämänlaajuisen oppimisen kurssit ja ohjelmat

Ihmisten johtaminen projekteissa

Haluatko vahvistaa projektinhallintaosaamistasi? Oletko projekteja vetäessäsi miettinyt, miten saavuttaisit paremmin hallinnan tunteen? Koetko, että erilaisten ihmisten johtaminen on haastavaa, kun projektiin osallistuu ihmisiä eri organisaatioista, erilaisella osaamisella ja vaihtelevilla tavoitteilla? Entä haluatko päivittää projektinhallinnan osaamistasi erityisesti ajan, kustannusten ja riskien hallinnan sekä kommunikaation osalta?

Ajankohta:

Opetusajankohdat:

Päivällä Omassa tahdissa

Aihealue:

Projektinhallinta

Opetusmuoto:

Lähiopetus Online

Palveluntarjoaja:

Aalto University Lifewide Learning

Taso:

Keskitaso

Opintopisteet:

3 Ei määritelty

Hinta:

1 450 € (+ alv)

Hakuaika:

Kohderyhmä ja esitietovaatimukset

Koulutus on suunnattu sekä suhteellisen tuoreille että jo pidempään projektinhallinnan piirissä toimineille ammattilaisille. Koulutuksessa painottuu erityisesti erilaisilla rajapinnoilla toimiminen: eri toimialojen, työntekijäryhmien sekä organisaatioiden kanssa työskenteleminen ja eroista nousevien haasteiden ratkaiseminen sekä vaihtelevien vaatimusten yhteensovittaminen.

Kurssin kuvaus

  • Päivitetty: