Elämänlaajuisen oppimisen kurssit ja ohjelmat

Energy Business Professionals

Koulutusohjelma pureutuu käynnissä olevaan energiamurrokseen sekä energialiiketoimintaan eri näkökulmista nyt ja tulevaisuudessa. Energia-alalle räätälöity koulutusohjelma lisää asiantuntijoiden päätöksenteon ja johtamisen valmiuksia muuttuvassa toimintaympäristössä sekä tarjoaa näkökulmia strategian ja muutoksen läpivientiin osallistujan omassa yrityksessä.

Ajankohta:

Opetusajankohdat:

Päivällä

Aihealue:

Johtaminen ja strategia

Opetusmuoto:

Lähiopetus Online

Palveluntarjoaja:

Aalto EE

Taso:

Strateginen

Hinta:

8 950,00 € (+alv)

Hakuaika:

1.9.2023 – 22.2.2024

Kohderyhmä ja esitietovaatimukset

Ohjelma on suunnattu energia-alan yritysten johdolle, päälliköille ja asiantuntijoille. Ohjelma soveltuu myös energia-alan yritysten kanssa yhteistyötä tekeville henkilöille, kuten tavaran- ja palvelujen toimittajille.

Kurssin kuvaus

Koulutusohjelmassa tarkastellaan energiamurrosta ja energialiiketoimintaa ajankohtaisesti eri näkökulmista. Alan jatkuva muutos haastaa asiantuntijat ja johdon päivittämään osaamistaan vastaamaan nopeasti etenevään kehitykseen. Koulutuksessa pureudutaan alan liiketoimintaan muun muassa liiketoimintastrategian, uusien innovaatioiden, prosessijohtamisen, palvelullistamisen ja asiakkuuksien, digitalisaation, talouden tunnuslukujen, jatkuvan parantamisen sekä kyvykkyyksien johtamisen näkökulmista.

Koulutusohjelman suoritettuasi sinulla on valmius tarkastella energialiiketoimintaa kokonaisvaltaisesti ja osaat kehittää uusia toimintoja ja ideoita uuteen tuottavaan liiketoimintaan. Vahvistat ohjelmassa johtajuustaitojasi ja pystyt toimimaan vaativissakin energialiiketoiminnan tehtävissä koulutuksen jälkeen.

Lähiopetus tapahtuu Aalto EE:n tiloissa Helsingissä.

  • Päivitetty: