Elämänlaajuisen oppimisen kurssit ja ohjelmat

Electrochemical energy conversion

Kurssilla esitellään erityyppisiä sähkökemiallisia kennoja, joita käytetään sähkökemiallisissa energian muuntamisen ja varastoinnin sovelluksissa, kuten akuissa, polttokennoissa ja vetyelektrolyysereissä.

Ajankohta:

Opetusajankohdat:

Päivällä

Aihealue:

Rakennettu ympäristö

Opetusmuoto:

Lähiopetus

Palveluntarjoaja:

Aalto-yliopisto, FITech

Taso:

Keskitaso

Opintopisteet:

5 Aalto-yliopiston opintopisteet (ECTS)

Hinta:

Maksuton

Hakuaika:

14.6.2023 – 15.10.2023

Kohderyhmä ja esitietovaatimukset

Kurssi sopii opiskelijoille, joilla on perustiedot kemiasta, materiaalitieteistä, materiaalifysiikasta tai vastaavalta alalta. Esitietovaatimukset: Termodynamiikan tai kemiallisen termodynamiikan perusteet. Laboratorioturvallisuuskurssi on suoritettava hyväksytysti ennen tämän kurssin laboratoriotöiden suorittamista.

Kurssin kuvaus

Lisätietoja tästä kurssista on luettavissa englanninkieliseltä kurssisivulta.

  • Päivitetty: