Elämänlaajuisen oppimisen kurssit ja ohjelmat

Diploma in Service Design - Palvelumuotoilija

Ohjelma on sinulle, jolla on hyvät pohjatiedot palvelumuotoilusta esim. Aalto EE:n Palvelumuotoilu-koulutuksesta ja olet lisäksi saanut käytännön kokemusta palvelumuotoilun parissa. Opit johtamaan vaikuttavaa palvelumuotoilutoimintaa ja kehittämään ihmiskeskeistä toimintatapaa organisaatiossasi. Oman kehittämisprojektisi parissa työskennellen opit hyödyntämään muotoiluajattelua tehokkaasti liiketoiminnan muotoilussa. Ohjelmaan sisältyy henkilökohtaisen ammatillisen roolin kehittämisprosessi.

Ajankohta:

Opetusajankohdat:

Päivällä Omassa tahdissa

Aihealue:

Palvelumuotoilu ja muotoiluajattelu

Opetusmuoto:

Lähiopetus Online

Palveluntarjoaja:

Aalto EE

Taso:

Edistynyt

Hinta:

6 825,00 € (+alv)

Hakuaika:

23.12.2022 – 20.10.2023

Kohderyhmä ja esitietovaatimukset

Koulutusohjelma on tarkoitettu palveluiden kehittäjille: kohderyhmään kuuluvat asiantuntijat ja päälliköt, joilla on hyvät perustiedot ja -taidot palvelumuotoilusta ja lisäksi jonkin verran käytännön kokemusta palvelumuotoilun menetelmien soveltamisesta.

Kurssin kuvaus

Monet digitaaliset kuluttajapalvelut ovat totuttaneet meidät helppoon, yksilölliseen ja elämykselliseen asiakaskokemukseen. Olemme alkaneet vaatia samaa laatua muiltakin kohtaamisilta erilaisten organisaatioiden kanssa. Nämä voivat olla niin kuluttaja- kuin yritysasiakkaillekin suunnattuja palveluja, erilaisia digitaalisia prosesseja ja jopa fyysisiä kohtaamisia. Diploma in Service Design – Palvelumuotoilija -koulutuksen osallistujat hyödyntävät palvelumuotoilua työssään lukuisilla eri toimialoilla. He haluavat varmistaa, että heidän tuottamansa palvelu, tuote, prosessi tai strategia on elinkelpoinen, toteuttamiskelpoinen ja haluttava - samanaikaisesti tätä kaikkea.

Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana palvelumuotoilun käytännönläheinen ajattelutapa, prosessi ja työkalupakki on saavuttanut suuren kiinnostuksen myös akateemisen tutkimuksen parissa. Koulutus antaa sinulle viimeisimmät tiedot ja taidot, joiden avulla pystyt vastaamaan kasvavaan tarpeeseen ymmärtää asiakkaitasi paremmin ja auttaa ratkaisemaan heidän ongelmiaan. Opit, miten ylittää siiloja ja lisätä organisaatiosi asiakaskeskeisyyttä.

Ohjelman lähestymistapa on temaattinen. Johdantojakso käsittelee palvelumuotoilua osana käyttäjäkeskeistä suunnittelua ja käyttäjätiedon roolia palvelumuotoilussa. Tutkit erilaisia tapoja hankkia asiakasymmärrystä ja kehittää palvelua yhdessä asiakkaan, kansalaisen tai käyttäjän kanssa. Jakso käsittelee myös kvantitatiivisten ja kvalitatiivisten tietojen yhdistämistä ja tekoälyn hyödyntämistä.

Sen jälkeen syvennyt muotoilutyön järjestämiseen organisaatiossa. Lisäksi keskustelemme kustannustehokkaan ja vaikuttavan palvelumuotoiluprojektin johtamisesta. Tutkimme tarkemmin muotoilun ja liiketoiminnan välistä suhdetta liiketoiminnan muotoilun välinein. Pohdimme, kuinka luoda uusia kannattavia palveluja ja kehittää olemassa olevaa palvelutarjontaa liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi. Harjoittelet palvelun taloudellista mallintamista ja simulointia.

Päätösjaksolla keskitymme siihen, miten tehdä organisaatiosta asiakaslähtöinen. Kehität rooliasi muutosagenttina organisaatiokulttuurin ja johtamisen saattamiseksi asiakaslähtöisemmäksi. Opit, miten parantaa asiakkaiden ja työntekijöiden kokemusta samanaikaisesti. Lopuksi saat välineitä kasvattaa palvelumuotoilun uskottavuutta keinona saavuttaa tavoiteltua liiketoiminnallista hyötyä.

Ohjelma sisältää lähiopetusta ja itsenäistä opiskelua. Kahdeksan koko päivän mittaista opetuspäivää (64 tuntia) sisältää vuorovaikutteisia luentoja, työpajoja, projektiklinikoita ja inspiroivia yrityspuhujia. Varaa aikaa itsenäiselle työlle seuraavasti: kotitehtävät ja reflektointi (8 tuntia), oma kehittämisprojekti organisaatioltasi (64 tuntia), henkilökohtaisen ammatillisen roolin kehittämisprosessi (8 tuntia), joita tukevat valinnaiset verkkokurssit (24 tuntia) ja Kaikutiimi-prosessi (8 tuntia).

Koulutusohjelman vaatimien perustietojen hankkimiseksi suosittelemme Aalto EE Palvelumuotoilu-koulutusta.

Lähiopetus tapahtuu Aalto EE:n tiloissa Helsingissä.

  • Päivitetty: