Elämänlaajuisen oppimisen kurssit ja ohjelmat

Diploma in Global Logistics

Opinnot käsittävät logistiikka- ja huolinta-alan viimeisimmän tutkimustiedon ja parhaat käytänteet. Voit valita suoritatko ohjelman vuoden vai 1,5 vuoden aikana.

Ajankohta:

Elokuu 2024 – elokuu tai joulukuu 2025

Opetusajankohdat:

Päivällä Omassa tahdissa

Aihealue:

Operaatiot ja toimitusketjunhallinta

Opetusmuoto:

Lähiopetus Online

Palveluntarjoaja:

Aalto University Lifewide Learning

Taso:

Keskitaso

Hinta:

€ 5,900.00 (+VAT)

Hakuaika:

26.10.2023 – 9.8.2024

Kohderyhmä ja esitietovaatimukset

Ohjelma sopii erinomaisesti logistiikka- ja huolinta-alalla työskenteleville tai alan tehtäviin suuntaaville henkilöille.

Kurssin kuvaus

Diploma in Global Logistics -ohjelma vastaa logistiikka- ja huolinta-alan koulutus- ja kehittämistarpeisiin. Ohjelma on räätälöity vastaamaan alan muuttuvia tarpeita ja tarjoaa ammatillisen kasvun mahdollisuuksia henkilöille, jotka ovat jo alalla tai ovat suuntaamassa alalle.

Ohjelman aikana käsiteltäviin aiheisiin sisältyvät muun muassa kestävät tuotantoketjut, logistiikkajärjestelmät ja -analytiikka sekä lineaarinen optimointi. Ohjelman ytimessä on oppia soveltamaan teoreettista tietoa käytännössä.

Opintoihin sisältyy luentoja, analyyttisia harjoitteita, case-tehtäviä, keskusteluja ja kehitysprojekti. Sinulla on mahdollisuus opiskella yhdessä muiden ammattilaisten sekä Aalto-yliopiston tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Ohjelma vastaa työmäärältään 24 opintopistettä, ja sen voi suorittaa 1-1,5 vuodessa.

Opiskelu tapahtuu sekä verkossa että Aalto-yliopiston tiloissa Töölössä, Helsingissä, ja Otaniemessä, Espoossa.

  • Päivitetty: