Career Design Lab

Aktoriksi?

Lähestyykö valmistuminen, mutta tulevaisuus ja työelämään siirtyminen mietityttävät? Haluatko pohtia uravaihtoehtoja ja laajentaa näkemystäsi työelämästä? Saada keskusteluapua ja muotoilla uraasi yhdessä kokeneemman työelämäosaajan kanssa? Mentorointi on mahtava tilaisuus itsesi kehittämiseen ja sparrausavun saamiseen.

Voit hakea aktoriksi eli mentoroitavaksi, jos olet maisterivaiheessa oleva tutkinto-opiskelija tai tohtorikoulutettava ja olet kirjoilla yliopistossa ohjelman alkaessa marraskuussa. Haku mentorointiohjelmaan on käynnissä 23. lokakuuta - 5. marraskuuta 2023! Löydät tältä sivulta tarkemmat hakuohjeet ja linkin hakulomakkeeseen.
Cartoon figure standing a pointing with the index finger

Hakisinko mentorointiohjelmaan?

Aalto-yliopiston mentorointiohjelmassa mentoroinnilla tarkoitetaan pitkäaikaista ja tavoitteellista keskustelusuhdetta, jossa työelämässä oleva mentori toimii mentoroitavan opiskelijan eli aktorin keskustelukumppanina, sparraajana ja tukijana. 

Kyseessä on noin puoli vuotta kestävä ohjelma, joka käynnistyy marraskuussa ja päättyy toukokuussa. 

Ohjelmaan sisältyy

 1. Yhteinen aloitustilaisuus marraskuussa (Zoomissa)
 2. Kahdenkeskisiä mentorointikeskusteluja noin kerran kuussa joulu-toukokuun ajan
 3. Yhteinen päätöstilaisuus toukokuussa

Mentoroinnissa käsiteltävät keskusteluaiheet pohjautuvat aina aktorin henkilökohtaisiin tarpeisiin ja tavoitteisiin, ja kyseessä onkin erityisesti aktorin oma kehitysprosessi.

Mentoroinnin avulla voit muun muassa

 • löytää ja selkiyttää omia urahaaveitasi
 • laajentaa tietämystäsi työelämästä ja vaihtoehtoisista urista
 • kehittää ammatillista osaamistasi ja petrata työnhakutaitojasi
 • kehittää vuorovaikutus- ja kommunikointitaitojasi
 • haastaa itsesi kohtaamaan uudenlaisia ajatuksia ja näkemyksiä
 • laajentaa kontaktiverkostoasi

Tärkeintä aktoriksi ryhtymisessä on halu itsensä kehittämiseen, aktiivisuus ja valmius sitoutua mentorointisuhteeseen. Jo ohjelmaan hakiessa on hyvä asettaa tavoitteita mentorointiprosessille ja omalle edistymiselle. Mentorointisuhteen aikana pitää olla rohkeutta esittää omia näkemyksiä, antaa palautetta sekä olla myös eri mieltä. 

Aktorin vastuulla on huolehtia, että mentorointiprosessi etenee tavoitteellisesti säännöllisillä tapaamisilla.

Mieti, mitä haluat mentorointiohjelmalta ja kerro se mentorillesi. Koko ohjelma on rakennettu sinulle!

Mentori, Aalto-yliopiston mentorointiohjelma

Keitä mentorit ovat?

Mentorina toimivat pääasiassa Aalto-yliopiston alumnit, joilla on vähintään neljä vuotta työkokemusta valmistumisensa jälkeen. Mentoriehdokkaiden joukossa on asiantuntija- ja esihenkilöehtävissä toimivia, johtajia, tutkijoita, yrittäjiä, freelancereita, juuri eläköityneitä, pitkään alalla toimineita, alanvaihtajia. 

Suurin osa mentoreista asuu pääkaupunkiseudulla, mutta joukossa on myös muualla Suomessa ja ulkomailla asuvia alumneja. Yhteistä heille on halu tukea opiskelijaa työelämään ja uraan liittyvissä kysymyksissä opiskelijan tarpeiden pohjalta. 

Mentorit toimivat roolissaan vapaaehtoisina ilman korvausta yleensä palkkatyönsä ohella.

Onko sinulla mielessäsi henkilö, jonka haluaisit mentoriksesi? Voit myös hankkia itse itsellesi mentorin esim. LinkedInin kautta. Valmiit mentorointiparit ovat siten tervetulleita osallistumaan mentorointiohjelmaan.

Pääset tutustumaan uuteen ihmiseen ja luomaan suhteen, jota et muuten tulisi luoneeksi. Mentorointi avaa uusia mahdollisuuksia.

Aktori, Aalto-yliopiston mentorointiohjelma

Mitä mentorointiohjelmaan osallistuminen vaatii?

Mentorointisuhde vaatii sitoutumista ja aikaa. Ennen ohjelmaan hakemista mieti, onko sinulla motivaatiota sitoutua mentorointiin opintojen ja mahdollisen työn rinnalla. Priorisoimme mentorointiparivalinnoissa aktorihakijoita, jotka osoittavat hakemuksessaan olevansa motivoituneita ja halukkaita panostamaan mentorointiprosessiin. Muista, että mentorointi on sinun hyödyksesi!

Odotamme sinulta

 • sitoutumista mentorointiin ohjelman ajaksi (marraskuu-toukokuu) — myös mahdollisen vaihdon aikana
 • aktiivista ja aloitteentekijän roolia suhteessa mentoriisi
 • avointa ja luottamuksellista kommunikaatiota mentorisi kanssa
 • tavoitteiden asettamista ja käytännön asioista sopimista yhdessä mentorisi kanssa
 • ymmärrystä, ettei mentorilta odoteta työtarjousta tai työharjoittelupaikkaa
 • vastaamista mentorointia koskeviin tiedusteluihin sekä palautteen antamista
 • ongelmatilanteissa yhteydenottoa mentorointiohjelman vetäjään

Hae mentorointiohjelmaan

Seuraava mentorointiohjelma käynnistyy marraskuun lopussa 2023. Voit hakea ohjelmaan 23. lokakuuta - 5. marraskuuta 2023. Lue tarkemmat hakuohjeet alta ennen hakemista! Kohdasta "Miten haet" löydät linkit hakulomakkeeseen sekä mentoriehdokkaiden esittelysivuille.

Mentorointiohjelman usein kysytyt kysymykset

Löydät tältä sivulta mentorointiohjelmaan liittyvät useimmin kysytyt kysymykset. Jos et löydä vastausta, ole yhteydessä [email protected].

Read more
CDL

Ota yhteyttä

 Kaisa Paasivirta

Kaisa Paasivirta

Asiantuntija, alumnisuhteet ja mentorointi
Mentorointiohjelma opiskelijoille ja alumneille
 • Julkaistu:
 • Päivitetty: