Arktiset merelliset toiminnat ja merenkulku -huippututkimusyksikkö

Arktiset merelliset toiminnat ja merenkulku -huippututkimusyksikkö

Suomella on arktisen tekniikan erikoisalalla vahvoja tieteellisiä saavutuksia ja merkittävää tohtorinkoulutusta. Arktinen tekniikka on yksi Insinööritieteiden korkeakoulun viidestä tutkimusalueesta. Kansainvälinen huippututkimusyksikkö Arktiset merelliset toiminnat ja merenkulku aloitti toimintansa syyskuussa 2013, ja se on ensimmäinen lajissaan Pohjoismaissa.
Joint Research Centre of Excellence

Yksikköä rahoittaa Lloyd’s Register Foundation (LRF), ja sitä johtaa Aalto-yliopisto yhteistyössä neljän muun yliopiston kanssa. Muut yliopistot ovat Helsingin yliopisto, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU (Trondheim), Technical University of Hamburg-Harbour (TUHH) ja Memorial University of Newfoundland (St. John’s, Kanada). Keskus tukee viiden vuoden aikana kahdeksaa väitöskirjatyötä, joissa tutkitaan arktisen toiminnan riskien hallintaa.

Turvallista toimintaa arktisilla alueilla

Yksikön tarkoituksena on tutkia kokonaisvaltaisesti arktisen alueen toimintoihin liittyvä suunnittelua turvallisen arktisen toiminnan ja liikenteen edistämiseksi. Perinteinen riskianalyysi sisältää mahdollisten vaaratilanteiden sekä niiden tapahtumisen todennäköisyyden ja seurausten määrittämisen. Arktisessa toiminnassa kaikkien näiden kolmen tekijän määrittäminen on haastavaa.

Määritys tehdään näiden tekijöiden johdonmukaisella yhdistämisellä ja niiden vaikutusten analysoinnilla suunnitteluvaiheessa. Huippututkimusyksikössä riskianalyysissä määritellään erilaiset vaaratilanteet ja niiden todennäköisyys sekä arvioidaan mahdolliset seuraukset analysoimalla vaaratilanteiden vaikutuksia.

Uutta tässä kokonaisvaltaisessa riskiin perustuvassa lähestymistavassa on sen keskittyminen laivan tai laitteen koko elinkaaren aikana tapahtuvien tärkeiden toimenpiteiden suunnitteluun eikä vain alkuperäisiin käyttökuormitusehtoihin, joiden perusteella nykyisin tehdään määräyksiin ja sääntöihin perustuvat turvallisuusarvioinnit.

Miksi arktinen tekniikka?

Ilmastonmuutoksesta johtuen pohjoisista alueista tulee yhä tärkeämpiä teollisesti ja poliittisesti. Tämä puolestaan näkyy arktisen tekniikan tutkimusalan nousevassa trendissä ja kansainvälisessä kilpailussa.

Arktiset merelliset toiminnat ja merenkulku -huippututkimusyksikön toimintaa motivoi yhä laajeneva kiinnostus arktista öljyä ja kaasua sekä mineraalivaroja kohtaan.

Nykyiset jäissä kulkevia aluksia koskevat säädökset eivät vastaa alusten todellista turvallisuustasoa. Alusten ja offshore-laitosten vaadittua turvallisuustasoa ei myöskään tunneta.

Näin ollen jäissä kulkevia aluksia ei suunnitella fyysisesti oikein esimerkiksi jääkuormituksen perusteella, vaan lähinnä taloudellisesta ja empiirisestä näkökulmasta.

Offshore-laitokset tulisi suunnitella tarkkojen raja-arvojen mukaan, mutta tämä ei ole nykyhetkellä mahdollista, sillä todellinen jään aiheuttama kuormitus on vielä hämärän peitossa. Arktisen alueen toiminnan ja kuljetusten turvaaminen vaatii pääasiallisesti riskipohjaisia suunnittelumenetelmiä, sillä empiirisiä mittauksia ei ole saatavilla ja taipumuksella kustannusten minimointiin voi olla vakavia ympäristövaikutuksia.

Huippuyksikön tarkoituksena on tutkia kokonaisvaltaisesti arktisen alueen toimintoihin liittyvää suunnittelua turvallisen arktisen toiminnan ja liikenteen edistämiseksi.

Seurantaryhmä

Heike Deggim, varajohtaja, Kansainvälinen merenkulkujärjestö (IMO), heike.deggim [at] imo.org

Håkan Enlund, myyntijohtaja, RMC

John Evensen, asiantuntija, Norjan rannikkoviranomainen Kystverket, john.evensen [at] kystverket.no.

Rob Hindley, Principal Surveyor, Lloyds Register of Shipping, (rob.hindley [at] lr.org)

Jorma Kämäräinen, johtava asiantuntija, Liikenteen turvallisuusviraston Meriympäristö ja turva-asiat -yksikkö, jorma.kamarainen [at] trafi.fi

Charles Smith, Senior Technology Advisor (Arctic Engineering), Research & Development Corporation of Newfoundland & Labrador, charles.smith [at] rdc.org

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: