Arkkitehtuurin laitos

Sote-käytöstä poistuvien tilojen kehittäminen resurssiviisaasti

Käynnissä olevan sote-uudistuksen seurauksena useat sosiaali- ja terveyspalveluiden tilat ovat jääneet tai jäämässä tyhjilleen. Tämä tutkimushanke selvittää, miten kunnat voivat hyödyntää ja kehittää tiloja, joita ei jatkossa käytetä sote-palveluiden järjestämiseen. Hanke keskittyy rakennusten käytön kehittämiseen sosiaalisesti, ekologisesti kuin taloudellisesti kestävällä tavalla arkkitehtuurin näkökulmasta.
Kitchen in a communal housing
Käyttötarkoituksen muutos: Yhteisöllinen asuminen, Liv Inn Hilversum, Alankomaat

Kuntien omistuksessa on tällä hetkellä arviolta miljoonaa bruttoneliömetriä sosiaali- ja terveydenhuollon tiloja. Elinkeinorakenteen muutosten ja käynnissä olevan sote-uudistuksen seurauksena useat sosiaali- ja terveyspalveluiden tilat ovat kuitenkin jääneet tai jäämässä tyhjilleen. Tämä Arkkitehtuurin laitoksen SOTERA tutkimusryhmän hanke selvittää, miten kunnat voivat hyödyntää ja kehittää tiloja, joita ei jatkossa käytetä sote-palveluiden järjestämiseen. Hanke keskittyy rakennusten käytön kehittämiseen uusiokäytön näkökulmasta.

Tämä hanke tarjoaa kunnille työkaluja sote-rakennusten kehittämiseen uusiokäytön, tilaratkaisujen ja arkkitehtuurin näkökulmasta. Tutkimushanketta ohjaa kaksiosainen kysymys: Millaisia esimerkkejä rakennusten uusiokäytöstä on? Minkälaisia konsepteja, malleja ja näkökulmia voidaan hyödyntää ja tulee ottaa huomioon sote-rakennusten uusien käyttötarkoitusten suunnittelussa Suomessa?

Hanke tarjoaa ratkaisuja, jotka huomioivat resurssiviisaan kehittämisen niin sosiaalisesti, ekologisesti kuin taloudellisesti kestävällä tavalla. Hankeen tuloksena syntyy käyttötarkoituksenmuutoksen suunnittelua ja rakennuksen käyttöjoustavuutta tukeva arviointikehys, jota kunnat voivat soveltaa käytännön hankkeisiin.

Hankeelle on myönnetty Kunnallisalan kehittämissäätiön apuraha.

Lisää aiheesta:
Kuka tarvitsisi tyhjää terveyskeskusta?. Polemiikki 3/2022, s. 37 - 39 

Hankkeen yhteyshenkilöt:

Ira Verma, Senior scientist 
[email protected]

Laura Arpiainen, Prof. Health and Wellbeing Architecture
[email protected]
 

Kunnallisalan kehittämissäätiö
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: