Alumneille

Niklas Von Weymarn

Haastateltavamme Niklas Von Weymarn on Metsä Spring Oy:n toimitusjohtaja. Hänet on myös vuonna 2017 valittu Kemian tekniikan korkeakoulun ensimmäiseksi vuoden alumniksi.
Niklas von Weymarn

Kertoisitko itsestäsi ja urapolustasi?

Lukion jälkeen aioin ensin hotelli- ja ravintola-alalle ja olin myös vuoden Saksassa hotellissa töissä. Palasin kuitenkin Suomeen varusmiespalvelua suorittamaan ja sen vuoden aikana suunnaksi tulikin Teknillinen korkeakoulu (TKK) ja kemian tekniikan osasto. Diplomi-insinöörin (DI) tutkinto taskussani aloitin työt Cultorin tutkimuskeskuksessa Kirkkonummella.

Hyvin pian ajatukseni ohjautuivat kuitenkin väitöskirjan tekoon ja niinpä palasin Teknilliseen korkeakouluun. TKK:ssa toimin myös mm. opettavana tutkijana ja projektipäällikkönä ja toimin jopa pienen spinout-yhtiön toimitusjohtajana.

Sekä DI- että väitöskirjavaiheessa pääaineeni oli biotekniikka ja väittelin vuonna 2002. TKK-aikani jälkeen matkani jatkui VTT:lle. Toimin siellä aluksi fermentaatioryhmän tiiminvetäjänä ja myöhemmin mm. ohjelmapäällikkönä (Biojalostamo-teema) ja teknologiapäällikkönä. Jälkimmäisessä tehtävässä minulla oli alaisia parhaimmillaan noin 90, joista tosin suoria alaisia seitsemän.

Vuonna 2012 Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre onnistui houkuttelemaan minut tutkimusjohtajaksi. Sain olla mukana Äänekosken biotuotetehdashankkeessa melkein alusta asti ja kesäkuussa 2018 siirryin vetämään uunituoretta sijoitusyhtiötä nimeltään Metsä Spring. Lisäksi olen mukana EU-tason ”koukeroissa” Brysselissä, toki sielläkin kannustamassa tutkimus- ja kehitysasioita eteenpäin. Aikaisemmin minulla oli rooli myös metsäalan teknologiayhteisössä FTP:ssä. Vielä nykyäänkin olen Bio-Based Industries PPP-kumppanuuden taustalla olevan teollisuusverkoston, BICin, hallituksen jäsen.

Miten päädyit opiskelemaan juuri tuota alaa?

Kemia oli lukiossa itselleni mieluisa aihe, mutta innostuin korkeakoulussa aiheesta toden teolla vasta kun biotekniikkaopinnot alkoivat kolmantena vuotena. Tuolloin ei ollut erillistä kandivaihetta, vaan maisterikokonaisuus tehtiin suoraan. VTT-urani alussa olin vielä kovasti kiinni biotekniikassa, mutta Biojalostamo-teeman ja myöhemmin FuBio-tutkimusohjelman ohjelmapäällikkyydet laajensivat näkökenttääni kaikkiin biomassaa jalostaviin teknologioihin. FuBio-ohjelmalla haettiin nimenomaan metsäteollisuudelle uusia tuotteita, joten siirtymiseni metsäteollisuuden piiriin tapahtui sen myötävaikutuksella.

Mikä on opiskeluajan paras muistosi?

Hyviä muistoja on runsaasti, mutta ensimmäisenä mieleeni tuli ryhmätyönä tehty yritysjohtamispeli. Se tehtiin varsin alkeellisella tietokoneohjelmalla, joka aina välillä kaatui, mutta hauskaa meillä oli siitä huolimatta.

Opiskeluajan paras oppi, josta on ollut apua työelämässä?

Mielestäni DI-tutkinto antaa seuraavat keskeiset perustaidot: ongelmien ratkaiseminen systemaattisesti, ryhmätyö ja osaamista valituissa tekniikoissa.

Kerro jokin yllättävä tieto sinusta?

Vaikka päädyinkin lopulta tekniselle alalle, olin hotellityöntekijänä itse asiassa aika hyvä ja se oli hyvin opettavaista aikaa!

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: