Aalto-yliopiston avoin yliopisto

Kielten taitotasojen kuvaukset

Kielten lähtötasojen kuvauksissa käytetään Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen (CEFR = Common European Framework for Languages) taitotasoja A1-C2.
Learning Finnish language

Kielten lähtötasojen kuvauksissa käytetään Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen (CEFR = Common European Framework for Languages) taitotasoja A1-A2-B1-B2-C1-C2.

A – Perustason kielenkäyttäjä

A1.1. Kielitaidon alkeiden hallinta (esim. muutamia opittuja fraaseja)
A1.2. Kehittyvä alkeiskielitaito (esim. yksinkertainen viestiminen aivan perusasioista)
A1.3. Toimiva alkeiskielitaito (esim. sosiaalisen kanssakäymisen perusta)
A2.1. Peruskielitaidon alkuvaihe (esim. laajempi kyky sosiaaliseen kanssakäymiseen ja perusasioista viestintään)
A2.2. Kehittyvä peruskielitaito (esim. kyky osallistua aktiivisemmin viestintään, kyky kertoa)

B – Itsenäinen kielenkäyttäjä

B1.1. Toimiva peruskielitaito (esim. kyky ylläpitää vuorovaikutusta melko monenlaisissa tilanteissa; selviytyy kielialueella)
B1.2. Sujuva peruskielitaito (esim. kyky säännölliseen vuorovaikutukseen ja ilmaista informaatiota melko monipuolisesti)
B2.1. Itsenäisen kielitaidon perustaso (esim. tehokkaan argumentoinnin perustaito)
B2.2. Toimiva itsenäinen kielitaito (esim. tehokas argumentaatio, vuorovaikutuksen hallinta ja kasvava kielellinen tietoisuus)

C – Taitava kielenkäyttäjä

C1.1. Taitavan kielitaidon perustaso (esim. laajat kieliresurssit mahdollistavat varsin sujuvan ja tarkan viestinnän)
C1.2. Kehittyvä kielitaito (esim. sujuva viestintä)

Katso tarkemmin eurooppalainen kielitaidon viitekehys (CEFR)

Esimerkiksi lukion englannin A-kielen tavoitteena on lukion päättövaiheessa taso B2.

Viitekehyksen kuvaamat taitotasot liittyvät yleiskielen taitoon, eivät siis esimerkiksi talouselämän tai muiden erikoisalojen kieli- ja viestintätaitoon.

 

 

 

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu