Aalto-yliopisto

Tapaamisten teemoja

Mentorointi pohjautuu ensisijaisesti aktorin omiin tarpeisiin. Keskusteluiden perusteemat tukevat mentoroitavan uramuotoilua ja vaihtelevat vahvuuksien tunnistamisesta ja vaihtoehtojen punnitsemisesta osaamisen kehittämiseen.
color samples

Ideoita tapaamisten aiheiksi

 • Ainevalinnat, opiskelujen loppuunvieminen
 • Gradu, diplomityö
 • Työnhakuprosessi ja itsensä markkinointi (mm. hakemuksen kirjoittaminen, haastatteluun valmistautuminen, haastattelusimulaatiot esim. mentorin työpaikalla, verkostoituminen)
 • Rekrytointikanavat, yritysten rekrytointiprosessit, mitä asioita valmistuneilta haetaan rekrytoinnissa
 • Kontaktien luominen, alan ihmisiin tutustuminen
 • Työelämään tarvittavat taidot ja valmiudet
 • Tutustuminen mentorin työpaikkaan, vierailut alan organisaatioihin mentorin kanssa
 • Tietyn alan/aihealueen tutkiminen ja realistisen tiedon kartuttaminen alan kehityksestä
 • Case-pohjaisen projektityön tekeminen ja oikean projektin seuraaminen mentorin työyhteisössä
 • Kansainvälisen työuran erityiskysymykset
 • Erilaisten työtehtävien läpikäynti
 • Palkkapyynnöt ja –neuvottelut
 • Yrittäjyys, freelancerin toimenkuva
 • Elämänfilosofia
 • Vahvuuksien tunnistaminen
 • Arvojen kirkastaminen
 • Erilaisten urapolkujen ideointi
 • Kriteerit työpaikan valinnassa
 • Työelämän etiikka, työelämän pelisäännöt
 • Työelämän ja yksityiselämän yhteensovittaminen
 • Ammatillisen ja muiden identiteettien jäsentäminen
 • Työuran vaikuttavuus
 • Erilaisten ihmisten kohtaaminen työyhteisössä
 • Tiimityö ja siinä tarvittavat taidot
 • Esimies-alainen -suhde, esimiestaidot, alaistaidot
 • Sopeutuminen työyhteisöön
 • Stressin käsittely
 • Vuorovaikutustilanteet ja neuvottelut
 • Johtamistaidot ja johtamisen kehittäminen
 • Viestintä ja kommunikointi työpaikoilla
 • Työelämän ongelmatilanteita ja niistä
  selviäminen
 • Elinikäinen ja elämänlaajuinen oppiminen
 • Epäonnistumisista oppiminen
 • Vähemmistöjen asema työelämässä
Vinkkejä ja työkaluja mentorointiin
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu