Career Design Lab

Tapaamisten teemoja

Mentorointi pohjautuu ensisijaisesti aktorin omiin tarpeisiin. Keskusteluiden perusteemat tukevat mentoroitavan uramuotoilua ja vaihtelevat vahvuuksien tunnistamisesta ja vaihtoehtojen punnitsemisesta osaamisen kehittämiseen.
Two students on Aalto University campus
Kuva: Aleksi Poutanen.

Ideoita mentorointitapaamisten aiheiksi

Uramuotoilu

 • Vahvuuksien tunnistaminen
 • Arvojen kirkastaminen
 • Erilaisten urapolkujen ideointi
 • Mielekäs ja merkityksellinen työ/työura
 • Työuran vaikuttavuus
 • Elinikäinen ja elämänlaajuinen oppiminen
 • Ammatillisen ja muiden identiteettien jäsentäminen

Opintoihin liittyvät teemat

 • Ainevalinnat
 • Opiskelujen loppuunvieminen
 • Gradu, diplomityö

Työelämätaidot ja -valmiudet

 • Tiimityö ja siinä tarvittavat taidot
 • Esihenkilö-alainen -suhde, esihenkilötaidot, alaistaidot
 • Erilaisten ihmisten kohtaaminen työyhteisössä
 • Viestintä ja kommunikointi työpaikoilla
 • Vuorovaikutustilanteet ja neuvottelut
 • Työelämän ongelmatilanteita ja niistä
  selviäminen
 • Stressin käsittely
 • Epäonnistumisista oppiminen
 • Sopeutuminen työyhteisöön
 • Johtamistaidot ja johtamisen kehittäminen

Tietoa työelämästä

 • Palkkapyynnöt ja –neuvottelut
 • Tutustuminen mentorin työpaikkaan, vierailut alan organisaatioihin mentorin kanssa
 • Tietyn alan/aihealueen tutkiminen ja realistisen tiedon kartuttaminen alan kehityksestä
 • Case-pohjaisen projektityön tekeminen ja oikean projektin seuraaminen mentorin työyhteisössä
 • Erilaisten työtehtävien läpikäynti

Työelämään siirtyminen ja verkostoituminen

 • Työnhakuprosessi ja itsensä markkinointi 
 • Rekrytointikanavat, yritysten rekrytointiprosessit, mitä asioita valmistuneilta haetaan rekrytoinnissa
 • Kontaktien luominen, alan ihmisiin tutustuminen
 • Kriteerit työpaikan valinnassa

Muita teemoja

 • Kansainvälisen työuran erityiskysymykset
 • Yrittäjyys, freelancerin toimenkuva
 • Työelämän etiikka, työelämän pelisäännöt
 • Työelämän ja yksityiselämän yhteensovittaminen
 • Vähemmistöjen asema työelämässä

Kannattaa miettiä, mitä haluat tietää tai missä kaipaat tukea. Tee lista asioista, joista haluat keskustella jokaiselle kerralle.

Mentori, Aalto-yliopiston mentorointiohjelma

Lisätietoa ja tukea aktoreille

 1. Voit saada uramuotoiluusi lisätukea henkilökohtaisessa uraohjauksessa. Lue lisää ja varaa aika tapaamiseen Aalto JobTeaserissa.
 2. Tutustu myös uramuotoilun työkaluihin ja kaikille avoimeen Design a Meaningful Career -verkkokurssiin.
 3. Opi lisää työnhausta Aalto Career Design Labin tarjoamissa työnhakukoulutuksissa. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan Aalto JobTeaserissa.
 4. Työnhaun oppaasta löydät vinkkejä CV:n ja hakemuksen kirjoittamiseen. 
 5. Tutustu eri alojen työnantajiin ja luo verkostoja Aalto-yliopiston järjestämissä rekrytointitapahtumissa. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan Aalto JobTeaserissa.
Vinkkejä ja työkaluja mentorointiin
 • Julkaistu:
 • Päivitetty: