Aalto-yliopisto

Sisäolosuhdepoikkeaman käsittely

Sisäolosuhdepoikkeamat käsitellään seuraavalla tavalla.
 1. Havainto sisäolosuhdepoikkeamasta
  1. Tee omat sisäolosuhteita parantavat toimenpiteet ja tilanne korjaantuu
  2. Jos tilanne jatkuu edelleen, tee ilmoitus ACRE:n sivuilla yhteydenottolomakkeella https://acre.aalto.fi/fi/yhteydenottolomake)
 2. Rakennusteknisten viitearvojen tarkistaminen (ACRE:n ja työsuojelun yhteistyö) sekä tiedottaminen asiakkaalle (ACRE)
  1. Talotekniset tarkastukset (Työterveyslaitos, TTL) (ACRE:n sisäolosuhdeasiantuntija ja kohdepäällikkö), työsuojelu tietoinen asian etenemisestä
  2. Yhteydenotto asiakkaaseen ja esihenkilöön, lisätiedot tarvittaessa asiakkaalta (ACRE ja työsuojelu)
  3. Talotekniikka kunnossa ja tilanne korjaantuu
    
 3. Henkilökohtaiset herkkyydet
  1. Varaa aika nimetyltä työterveyslääkäriltäsi, jos epäilet että sisäolosuhdepoikkeama voi aiheuttaa sinulle terveydellistä haittaa, joka ei poistu yksinkertaisilla teknisillä toimilla. Työterveyshuollossa terveydentilaasi selvitetään tarvittaessa kokonaisvaltaisesti huomioiden mahdolliset sekoittavat tekijät, jotka monesti  hankaloittavat sisäolosuhteisiin liittyvien oireiden selvittelyä.  
  2. Työterveyshuolto toimii asiantuntijana, joka voi antaa työnantajalle päätöksen teon tueksi arvion sisäolosuhteisiin liittyvästä terveydellisesti merkittävästä haitasta ja sairastumisen vaarasta.   
  3. Jos kyseessä on opiskelija, varaa aika YTHS:n vastuulääkärille.
  4. Vaikuttavuus väistön tarvearvioon
    
 4. Väistön tarvearvio (Työterveyslaitos, TTL) tilanteen jatkuessa (työsuojelu, asiakas ja hänen esihenkilönsä)
  1. Yksikön käytettävissä olevien muiden työtilojen kartoitus tai väistötila
  2. Väistön toteuttaminen (työsuojelu, asiakas, esihenkilö ja ACRE)
  3. Väistön päivitys väistötilataulukkoon (työsuojelu)
    
 5. ACRE:n, palveluntuottajan ja asiakkaan yhteistyö, tiedottaminen asiakkaalle reaaliajassa (ACRE)
  1. ACRE sopii ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa rakennusteknisten selvitysten, mittauksien tai näytteenoton tarpeesta ja laajuudesta
  2. Toteutuksen suunnittelu ja aikataulutus sovitusti (ACRE)
  3. Toteutus ja työn valmistuminen (ulkopuolinen palveluntuottaja ja ACRE)
  4. Tutkimusraportit arkistoon (ACRE)
  5. Yhteinen tiedotustilaisuus (ACRE, työsuojelu, työterveyshuolto tai YTHS)
    
 6. Väistön päättyminen
  1. Paluu alkuperäiselle työalueelle, kun korjaavat toimet on todennetusti saatettu loppuun (työsuojelu ja ACRE yhteistyössä asiakkaan kanssa)
  2. Jatkoseuranta (yhteydenpito asiakkaaseen, mahdolliset kyselyt ja haastattelut)
  3. Mikäli koetut oireet jatkuvat, yhteys työterveyshuoltoon (ryhmä- tai yksilötason neuvottelutilaisuus)
Sisäolosuhdepoikkeaman käsittelyprosessi
 • Julkaistu:
 • Päivitetty: