Aalto-yliopisto

Sisäolosuhdepoikkeaman käsittely

Sisäolosuhdepoikkeamat käsitellään seuraavalla tavalla.
 1. Havainto sisäolosuhdepoikkeamasta
  1. Tee omat sisäolosuhteita parantavat toimenpiteet ja tilanne korjaantuu
  2. Jos tilanne jatkuu edelleen, tee ilmoitus Granlund Manageriin
    
 2. Rakennusteknisten viitearvojen tarkistaminen (ACRE:n ja työsuojelun yhteistyö) sekä tiedottaminen asiakkaalle (ACRE)
  1. Talotekniset tarkastukset (linkki TTL) (ACRE:n sisäolosuhdeasiantuntija ja kohdepäällikkö), työsuojelu tietoinen asian etenemisestä
  2. Yhteydenotto asiakkaaseen ja esihenkilöön, lisätiedot tarvittaessa asiakkaalta (ACRE ja työsuojelu)
  3. Talotekniikka kunnossa ja tilanne korjaantuu
    
 3. Henkilökohtaiset herkkyydet
  1. Mikäli koetut oireet jatkuvat, ota tarvittaessa yhteyttä työterveyshuoltoon tai YTHS:n 
    
 4. Väistön tarvearvio tilanteen jatkuessa (työsuojelu, asiakas ja hänen esihenkilönsä)
  1. Yksikön käytettävissä olevien muiden työtilojen kartoitus tai väistötila
  2. Väistön toteuttaminen (työsuojelu, asiakas, esihenkilö ja ACRE)
  3. Väistön päivitys väistötilataulukkoon (työsuojelu)
    
 5. ACRE:n ja palveluntuottajan yhteistyö, tiedottaminen asiakkaalle reaaliajassa (ACRE)
  1. ACRE sopii ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa rakennusteknisten selvitysten, mittauksien tai näytteenoton tarpeesta ja laajuudesta
  2. Toteutuksen suunnittelu ja toteutus aikataulineen sovitusti (ACRE)
  3. Työn valmistuminen (ulkopuolinen palveluntuottaja ja ACRE)
  4. Tutkimusraportit arkistoon (ACRE)
  5. Yhteinen tiedotustilaisuus (ACRE, työsuojelu, työterveyshuolto tai YTHS)
    
 6. Väistön päättyminen
  1. Paluu alkuperäiselle työalueelle, kun korjaavat toimet on todennetusti saatettu loppuun (työsuojelu ja ACRE yhteistyössä asiakkaan kanssa)
  2. Jatkoseuranta (yhteydenpito asiakkaaseen)
  3. Mikäli koetut oireet jatkuvat, yhteys työterveyshuoltoon (ryhmä- tai yksilötason neuvottelutilaisuus)
Kolme opiskelijaa

Sisäolosuhteet

Tältä sivulta löydät ohjeet, miten toimia, jos havaitset sisäolosuhteissa poikkeaman. Aalto-yliopiston sisäolosuhteisiin liittyviä asioita koordinoi moniammatillinen työryhmä, jossa on edustettuna Aalto-yliopiston työsuojelu, Aalto-yliopistokiinteistöt Oy (ACRE), työterveyshuolto ja asiantuntijat.

Palvelut
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu