Aalto-yliopisto

Raportointi opetus-ja kulttuuriministeriölle

Aalto-yliopisto raportoi vuosittain strategian toimeenpanosta Opetus- ja kulttuuriministeriölle.
Raportin etu- ja takakansi.

Aalto-yliopisto raportoi vuosittain strategian toimeenpanosta Opetus- ja kulttuuriministeriölle. Raportti kattaa yliopiston ydintoiminnot ja muut strategian toimeenpanon kannalta keskeiset asiat. Raportissa tuodaan esiin yliopiston ja ministeriön sopimien tavoitteiden saavuttaminen sekä strategiaan liittyvien keskeisten toimenpiteiden toteuttaminen sopimuskaudella.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: