Career Design Lab

Mentoroinnin kulmakivet

Onnistuneen mentoroinnin edellytykset ovat sitoutuminen, luottamus, vastavuoroisuus sekä tavoitteellisuus.
Two students on Aalto University campus.
Kuva: Aleksi Poutanen.

Jokainen mentorointisuhde on yksilöllinen ja ainutlaatuinen. Onnistuneiden mentorointikokemusten takaa löytyvät kuitenkin tietyt edellytykset:

Sitoutuminen 

Tuloksellinen mentorointi ei synny hetkessä. Luottamuksellisen suhteen rakentaminen vaatii sitoutumista ja useita tapaamiskertoja. Se vaatii myös valmistautumista, suunnittelua ja ajan varaamista yhteiseen prosessiin. Tapaamisten peruminen ja suuntaviivan puuttuminen ovat sudenkuoppa, jota kannattaa välttää.

Dialoginen vastavuoroisuus

Keskeinen työtapa mentoroinnissa on luottamuksellinen parikeskustelu.
Tarkoituksena on aikaansaada syvällinen ja vuorovaikutteinen dialogi molempia kiinnostavista teemoista. Jotta dialogi olisi antoisaa, kummankin osapuolen on hyvä olla valmis avautumaan ja kertomaan näkemyksiään avoimesti ja luottamuksellisesti. Keskustelu on hedelmällisintä, kun kummatkin osapuolet kokevat saavansa siitä uusia näkökantoja ja pitävät keskustelutilanteita miellyttävinä ja tasavertaisina.

abstract illustration

Luottamuksellisuus

Luottamuksellisuus on ehdoton perusta mentorointisuhteelle. Siksi sen yksityiskohdista on aiheellista keskustella mentorointiprosessin alussa. Kannattaa sopia, mitkä aiheet jätetään parin keskinäisiksi ja mistä aiheista voi kertoa muille. Näin kummankin osapuolen on helpompi kertoa asioistaan, kun he voivat luottaa siihen, että arkaluonteiset asiat jäävät vain toisen osapuolen tietoon.

Tavoitteiden asettaminen ja tarkistaminen

Tavoitteet antavat mentorointiprosessille suuntaa ja rikastavat sen antia. Mentorointiprosessi ei kuitenkaan välttämättä etene samantyyppisenä koko mentorointikauden ajan. Alun innostumisvaiheen jälkeen saattaa tulla hetki, jolloin mietitään, että mitä nyt. Tämänkaltainen pysähtymisvaihe on normaalia mentorointisuhteessa. Tällaisessa vaiheessa on tärkeää miettiä prosessia uudesta näkökulmasta yhdessä mentorointiparin kanssa ja kirjata ylös muutama konkreettinen toimenpide. Tässä kohtaa korostuu mentorin rooli.

Avoimuutta ja heittäytymistä, ei ole tyhmiä kysymyksiä!

Mentori, Aalto-yliopiston mentorointiohjelma
Vinkkejä ja työkaluja mentorointiin
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: