Career Design Lab

Mentorin ja aktorin roolit

Jokainen mentorointisuhde on erilainen, eikä yhtä oikeaa mallia mentorointiprosessin kululle ole. Mentorilla voi olla monenlaisia rooleja riippuen aktorin tavoitteista. Aktorilla on prosessissa aina päärooli.
Two guys flying a kite on Otaniemi campus
Kuva: Aleksi Poutanen

Mentorin rooli

 • Tukee opiskelijaa kehittämään ja saavuttamaan merkityksellisiä tavoitteita
 • Kuuntelee ja kysyy oikeita kysymyksiä, on avoin uusille näkökulmille
 • Sparraa ja innostaa pohtimaan erilaisia vaihtoehtoja ja kokeilemaan niitä käytännössä
 • Ohjaa rakentamaan ammatillista verkostoa ja ehdottaa uusia kontakteja, paikkoja ja näkökulmia
 • On aidosti kiinnostunut aktorista ja hänen mentoroimisestaan
 • Ohjaa hakemaan tukea tarpeen mukaan myös muilta
 • Ei ole kaikentietävä vastauspankki eikä ratkaisukeskeinen coach
person with a telescope

Aktorin rooli

 • Pohtii huolellisesti mitä prosessilta odottaa ja mihin kaipaa apua
 • Asettaa tavoitteet omalle kehittymiselleen ja mentorointiprosessille
 • Käy mentorin kanssa läpi tavoitteet ja niiden mahdolliset muutokset prosessin kuluessa
 • On proaktiivinen, valitsee keskusteluaiheet ja valmistautuu tapaamisiin
 • On avoin uusille näkökulmille, kysyy, kuuntelee ja myös kyseenalaistaa
Vinkkejä ja työkaluja mentorointiin
 • Julkaistu:
 • Päivitetty: