Aalto-yliopisto

Haluatko osallistua alkoholiriippuvuuden hoitotutkimukseen?

Aalto-yliopisto etsii osallistujia pilottitutkimukseen, jossa selvitetään, olisiko miellyttävää kosketusta välittävän hermostollisen järjestelmän aktivoinnista lisäapua alkoholinkäytön häiriön eli alkoholiriippuvuuden hoidossa. Käytetystä hoidosta saadut alustavat tutkimustulokset terveillä vapaaehtoisilla ovat olleet rohkaisevia, eikä haittavaikutuksia ei ole havaittu.
Man sitting inside of a wine glass

Tutkimukseen otetaan mukaan henkilöitä, joilla on lievä tai keskivaikea alkoholiriippuvuus ja jotka haluavat vähentää alkoholin käyttöään tai lopettaa sen kokonaan. Lisäksi aikaisemman alkoholinkulutuksen on oltava ollut runsasta siten, että alkoholin käytön lopettamista tai vähentämistä edeltävän neljän viikon aikana on ollut vähintään kuusi päivää, jolloin alkoholinkulutus on ollut miehillä ainakin viisi alkoholiannosta ja naisilla ainakin neljä alkoholiannosta. Ensimmäistä tutkimuskäyntiä tulisi edeltää vähintään kahden viikon pituinen jakso, johon ei sisälly runsasta alkoholin kulutusta. Tutkimus kestää kaikkiaan noin 3 viikkoa sisältäen 2 käyntiä tutkimuskeskuksessa sekä 2 viikon pituisen seurantajakson. 
 
Puolet tutkittavista henkilöistä saavat aktiivista hoitoa ja puolet lumehoitoa, joka ei aktivoi tutkimuksen kohteena olevia hermoratoja. 
 
·      olet 18-60 -vuotias
·      sinulla on lievä tai keskivaikea alkoholiriippuvuus
·      haluat vähentää juomiskertojen ja/tai annosten määrää
·      et käytä huumeita, antabusta, naltreksonia tai mielialalääkkeitä
·      sinulla ole vakavaa perussairautta, autismikirjon häiriötä, vakavaa masennusta tai muuta psykiatrista sairautta
·      et ole raskaana.
 
Kohtuulliset matkakulut korvataan. 
 
Mikäli olet kiinnostunut tutkimuksesta voit testata mahdollisen soveltuvuutesi soveltuvuustestin avulla.

Vaihtoehtoisesti voit olla suoraan yhteydessä tutkimuksesta vastaavaan henkilöön.

Tutkimuksesta vastaava henkilö: professori Hannu Alho, [email protected], puh. 0295426000
 

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: