Career Design Lab

5 sudenkuoppaa - ja keinot niiden välttämiseksi

Mentorointimatkalla tilanteet muuttuvat ja mutkiakin saattaa tulla. Tyypilliset sudenkuopat voi kuitenkin ennakoida ja välttää.
Two people sitting on campus
Kuva: Aleksi Poutanen

1. Ajanpuute

Mistä löytää aikaa tapaamisille kun sekä mentori että aktori ovat kiireisiä? Aikaisempien kokemusten perusteella ajankäyttö tai sen puute koetaan yhdeksi suurimmista mentorointiin liittyvistä sudenkuopista.

Vinkit

 • Sopikaa tapaamisajat heti aloitusvaiheessa
 • Pitäkää kiinni sovituista ajoista
 • Varatkaa aikaa valmisteluun

2. Viestintäongelmat

Yhteisesti sovittujen pelisääntöjen ja viestintätapojen puute saattaa aiheuttaa sekaannusta toimintatavoista ja johtaa turhautumiseen.

Vinkit

 • Sopikaa heti alussa keskinäisistä kommunikaatiotavoista
 • Muokatkaa suunnitelmaa muuttuneiden tarpeiden ja elämäntilanteiden mukaan
 • Kertokaa avoimesti toiveista ja huolista
abstract illustration

3. Liian harvat tapaamiset

Mentorointisuhteessa säännölliset tapaamiset ovat tärkeitä, jotta suhteen luottamuksellisuus ja kiinnostus mentorointiin säilyy. Mentorointisuhteen syvenemisen kannalta on myös olennaista, että tapaamiskertoja on useita.

Vinkit

 • Varatkaa säännölliset tapaamiset kerran kuussa ohjelman ajaksi
 • Sopikaa yhdessä, mikäli mentorointisuhde on jostain syystä tarve päättää jo ennen ohjelman virallista loppua

4. Kielteiset tunteet

Negatiivisten tunteiden kokeminen mentorointiprosessin aikana on tavallista. Pitkän ja luottamuksellisen suhteen aikana tulee melkein luonnostaan taantumuksen vaihe, jolloin mieleen saattaa tulla myös kielteisiä ajatuksia.

Vinkit

 • Anna tilanteen korjaantua ajan myötä itsestään 
 • Ota asia rohkeasti esille parin kanssa

5. Kemiat eivät kohtaa

Mentorointisuhteen laatu riippuu myös henkilökohtaisten kemioiden kohtaamisesta. Joillakin pareilla ne osuvat paremmin kohdalleen kuin toisilla, kuten kaikissa ihmissuhteissa muutenkin. Mentorointisuhdetta voi kuitenkin
kehittää.

Vinkit

 • Antakaa mentorointisuhteelle aikaa kehittyä
 • Opetelkaa tuntemaan toisianne paremmin
 • Uskaltakaa olla myös eri mieltä ja haastaa

Onnistunut mentorointisuhde on pitkälti kiinni mentorointiparin vuorovaikutuksesta ja molempien panostuksesta.

Mentori, Aalto-yliopiston mentorointiohjelma
Vinkkejä ja työkaluja mentorointiin
 • Julkaistu:
 • Päivitetty: