Aalto-yliopisto Junior

Matematiikka ja ohjelmointi kevät 2022

Matematiikan työ­va­likoimaan kuu­luu avaru­us­ge­ome­tri­an töitä, jois­sa oppi­laat pää­se­vät tutki­maan eri­laisia matem­ati­ikan ilmiöitä kolmi­u­lot­teisia mallikap­palei­ta rak­en­ta­mal­la. Ohjelmoinnin työvalikoimaan kuuluu erilaisia ohjelmointikieliä ja -ohjelmistoja hyödyntäviä työpajoja, joissa osassa päästään myös rakentamaan omia rakennelmia.

matikka_Junior

Työpajojen tavoitteena on tarjota lapsille ja nuorille innostavia hetkiä ja oivalluksia matematiikan ja ohjelmoinnin parissa. Matematiikan toiminnallisissa työpajoissa tehdään rakentelun, kokeilun, luovuuden ja ongelmanratkaisun avulla matematiikan maailmaa käsinkosketeltavaksi. Ohjelmoinnin työpajoissa opitaan suunnittelun, rakentelun, luovan kokeilun ja ongelmanratkaisun avulla ympärillämme olevista teknologioista ja niiden toiminnasta. Valikoimasta löytyy eri luokka-asteille sopivia työpajoja, jotka tukevat ikäkaudelle sopivia opetussuunnitelman tavoitteita ja monialaista teknologiakasvatusta.

Koor­di­naat­tori:
Heidi Sillanpää
[email protected]

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: