Aalto-yliopisto Junior

Fysiikka ja teknologia kevät 2022

Aalto-yliopisto Junior tarjoaa insinöörisuunnitteluun liittyviä harjoituksia, joissa tiimityöskentely ja rakentelutaidot harjaantuvat. Työpajoissa tutustutaan fysiikan ilmiöihin ja käsitteisiin toiminnallisuuden kautta. Työpajoissa korostuvat rakentelu, oma kokeilu ja mittausten teko. Myös 3D-mallinnuksella on omat sisältönsä, jotka tutustuttavat oppilaat insinööreille tärkeisiin digitaalisiin työkaluihin.
siltahaaste_Junior

Suun­nit­teluhar­joituk­sis­sa tutus­tu­taan insinöörimäiseen ongel­man­ratkaisu­un eri­lais­ten leikkimielis­ten suun­nit­teluhaastei­den kaut­ta. Toiminnallisissa työpajoissa rakentelun, suunnittelun, kokeilun ja ongelmanratkaisun avulla tutustutaan fysiikan ilmiöihin ja niitä soveltaviin teknologioihin. Valikoimasta löytyy eri luokka-asteille sopivia työpajoja, jotka tukevat ikäkaudelle sopivaa tiedekasvatusta sekä opetussuunnitelman tavoitteita.

Koor­di­naat­torit:
Heidi Sillanpää, [email protected]

Riikka Keto-Tokoi (perhevapaalla)

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: