Teaching Labin uusi projektikoordinaattori

Niina Pitkänen on Teaching Labin uusi projektikoordinaatori. Niina tunnetaan uuden luojana, energisenä organisaattorina, verkostojen rakentajana, viestinnän ja työelämäteemojen ammattilaisena – moniosaajana. Merkittävän seitsemän vuoden uran jälkeen Jyväskylän yliopistolla Niina sekä hänen perheensä ovat asettuneet Etelä-Suomeen. Seuraava haaste Niinalla odottaa Aalto-yliopistolla, jossa hän tulee edistämään työelämävalmiuksien ja yritysyhteistyön integroitumista opetukseen ja oppimiseen.
Niina Pitkänen
Niina Pitkänen on Teaching Labin uusi projektikoordinaattori

Ajatus muuttamisesta ja uudesta työstä oli kytenyt Niinan mielessä jo pidempään ennen aktiivista suunnitelman toteuttamista. Työelämässä Niina näki itsensä menevän yksityistä sektoria kohti, mutta Aallon työpaikkailmoituksen nähtyään hän oli hämmästynyt siitä, kuinka hyvin työnkuva vastasi hänen omia sekä työhön liittyviä arvojaan: ”En olisi uskonut löytäväni mahdollisuutta työhön, jossa pääsen tulevaisuudessakin kehittämään yliopistokoulutusta työelämälähtöiseen suuntaan”, Niina kertoo.

Monitieteisyys, yrittäjyystaidot, itsensä johtaminen sekä aidot ihmisten väliset kohtaamiset ovat asioita, joita arvostetaan Aalto-yliopistolla. Nämä teemat ovat tuttuja myös Niinalle hänen entisistä työnkuvistaan. Niina kuvailee, kuinka hän onnistui yhdessä menestyneimmässä projektissaan:

”Aiemmin olin mukana mm. Euroopan Sosiaalirahaston rahoittamassa hankkeessa, jossa aktivoitiin yrityksiä ja muita työelämän organisaatioita oppilaitosyhteistyöhön. Tuon hankkeen aikana tapasin noin 200 yritystä kentällä ja päädyimme kehittämään uuden projektiopintojakson, jolla monitieteiset opiskelijatiimit ratkovat yritysten toimeksiantoja. Vuosien käytännön kokemukseen pohjaavan kehittämistyön jälkeen kurssi vakiinnutettiin osaksi Jyväskylän yliopiston opintotarjontaa rehtorin päätöksellä.”

Niinalle aidosti merkittävien asioiden luominen on sydämenasia ja tärkeä arvo. Hänen tavoitteensa on saada Aallon opetushenkilökunta ymmärtämään jo opintojen aikana kehittyvän työelämäosaamisen ja verkostojen tärkeys ja innostumaan oman opetuksensa työelämälähtöisestä kehittämisestä. Niina haluaa olla omalla työllään edistämässä prosessia, jossa Aallosta syntyy aitoja muutoksentekijöitä: hyvin verkostoituneita osaajia, jotka ottavat vastuuta itsestään, työllistymisestään ja ympärillä olevasta maailmasta sekä kykenevät työskentelemään arvostavasti erilaisten ihmisten kanssa.

Teaching Labin parissa Niina pääsee jatkamaan hänen inspiroivaa työtänsä tulevaisuuden tarpeisiin vastaavien koulutuskonseptien luomisen ja kehittämisen parissa. Hän tulee muun muassa ottamaan vastuuta konseptin viestinnällisistä asioista, keskittymään Aallon olemassa olevan osaamisen laajempaan hyödyntämiseen koulutuksen kehittämisessä ja kokonaisuudessaan suunnittelemaan Aallon strategian mukaista opetusta ja oppimista.

Tervetuloa, Niina!

Takaisin Teaching Labiin
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: