Laatu

Aalto-yliopistossa laatu tarkoittaa tarkoituksenmukaista toimintaa. Aallossa tuotetaan korkeatasoisia tutkintoja, tehdään huippututkimusta ja luodaan yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Laatutyössä tavoitteena on kaiken toiminnan laadun jatkuva parantaminen ja yhteisten parhaiden toimintatapojen jalkauttaminen organisaatioon.
jatkuva kehittäminen

Aalto-yliopiston toiminnan laatujohtamisen periaatteena on jatkuva parantaminen, PDCA-sykli (Plan, Do, Check, Act - suunnittele, toteuta, arvioi, kehitä), joka on sisäänrakennettu yliopiston prosesseihin ja jokapäiväiseen toimintaan.

Aallon Laatupolitiikan keskeiset periaatteet ovat:
-erinomaisuuden tavoittelu kaikessa toiminnassa ja tekemisessä
-jokaisen Aalto-yhteisön jäsenen panoksen tärkeys yhteisen mission toteuttamiseksi
-kaiken toiminnan ja johtamisen jatkuva arviointi ja kehittäminen
-järjestelmälliset ja yhtenäiset menettelytavat toiminnan laadun ja tehokkuuden takaamiseksi.

Quality concept

Laatujärjestelmä varmistaa, että yliopiston laatupolitiikka toteutuu. Laatujärjestelmä määrittelee myös laadunhallinnan organisaation, vastuunjako, menettelyt ja resurssit

Laadunhallinta on joukko operatiivisia toimenpiteitä ja menetelmiä, joilla ylläpidetään ja hallitaan yliopiston perustehtävien ja niitä tukevien tukipalveluiden laatua.

Aallon laatukulttuuri näkyy toteutettavien toimenpiteiden ja tekemisen laadun parantamisena sekä henkilökohtaisena ja kollektiivisena sitoutumisena
laadun ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Tärkeää on kaikkien vastuullinen ja eettinen toimintatapa kaikessa toiminnassa.

Keskeisiä toiminnan laatua varmistavia laadunhallintamenettelyitä, jotka ovat säännöllisessä ja jatkuvassa käytössä, ovat muun muassa:

 • Kansainvälisessä tiedeyhteisössä sovellettu peer review menettely
 • Tutkimuksen, koulutuksen ja tukitoimintojen säännölliset ulkoiset arvioinnit
 • Opiskelija-, sidosryhmä- ja henkilöstöpalautteet
 • Itsearvioinnit (Yliopisto katselmus, University review, prosessi)
 • Tenure track- prosessi
 • Dokumentaatio, johon sisältyy toimintojen, toimijoiden ja vastuiden määrittely
 • Laatujärjestelmän auditointi

 

Kontaktit laatuasioissa

 • Aalto: Kirsi Eulenberger-Karvetti
 • ARTS: Iina Ekholm
 • BIZ: Perttu Kähäri
 • CHEM: Marjo Kettunen
 • ELEC: Outi Elina Kansanen
 • ENG: Soile Koukkari
 • SCI: Marja Niemi
 • AYY: NN
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu