Siemenrahoitus mahdollisti uudet lähestymistavat uusiutuvan energian tutkimuksessa

Siemenrahoitus on ponnahduslauta yhteistyöhön muiden tutkimusryhmien kanssa ja hieno tapa testata ideoita.
Tanja Kallio

Tanja Kallio: Siemenrahoitus mahdollisti uudet lähestymistavat uusiutuvan energian tutkimuksessa

Siemenrahoitus on ponnahduslauta yhteistyöhön muiden tutkimusryhmien kanssa ja hieno tapa testata ideoita.

Tanja Kalliolla on kädessään näyte muunnellusta hiilinanokuitumateriaalista, joka toimii hänen katalyyttimateriaaleja, superkondensaattoreita ja ilma-akkuja koskevan työnsä pohjana.

Tanja Kallio ja hänen tiivis yhteistyöryhmänsä on saanut Aallon siemenrahoitusta neljä kertaa – kaksi kertaa Energy Platformilta ja kaksi kertaa MIDE-siemenrahoitukselta. Kallio keskittyy tutkimustyössään polttokennoihin ja sähkökemiallisiin energianvarastointitekniikoihin ja pyrkii yhdistämään tieteen uusiutuvan energian edistämisen jaloon tavoitteeseen. Kallion mukaan Aallolta saatu siemenrahoitus on auttanut häntä rakentamaan työlleen perustan ja löytämään siihen uusia lähestymistapoja. ”Tänä vuonna saimme esimerkiksi uuden rahoituksen ilma-akkuja varten. Tätä alaa emme ole aiemmin tutkineet. Ilman siemenrahoitusta meillä ei olisi ollut mahdollisuutta alkaa perustella aavistustamme siitä, että muunneltu hiilinanokuitumateriaalimme voisi olla hyödyllinen myös ilma-akkujen kohdalla.”

Hänen saamansa Platform-siemenrahoituksen kaksi viimeisintä kierrosta eivät vielä ole tuottaneet tulosta, mutta MIDE-siemenrahoituksen ensimmäiset kaksi apurahaa ovat jo vaikuttaneet hänen työhönsä. Yhteistyökumppaneineen Kallio sai yli 700 000 euron rahoituksen työstääkseen kahta Suomen Akatemian hanketta, jotka myöhemmin johtivat kahteen hänen tutkimusalaansa liittyvään EU-hankkeeseen. Hankkeiden menestyksessä Kallio näkee siemenrahoituksen roolin ponnahduslautana. ”Siemenrahoituksen avulla voi saada yhteyden uusiin ryhmiin, joiden kanssa ei ole aikaisemmin työskennellyt. Lisäksi sen avulla voi hankkia näyttöä ideoista tai testata niitä. Tietenkään kaikki ideat eivät menesty, mutta rahoitus antaa mahdollisuuden aloittaa tutkimukset.”

Siemenrahoituksen hakuprosessi on yksinkertainen ja koostuu vain 2–3-sivuisesta kirjallisesta hakemuksesta. Onnistumisprosentti on melko korkea – viime vuonna noin puolet hakijoista sai rahoitusta. Rahoituksen helppoudesta Kallio totesi, että ”tällaista saa nykyään harvoin, ja se tekee siemenrahoituksesta niin hienon”.

Tanja Kallio and collaborators
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: