Tietojenkäsittelytiede ja datatiede

Laskenta ja data-analyysi ovat digitaalisten teknologioiden ydintä.
Henkilö seisoo pimeässä ja hänen taustalleen on heijastettu vihreää koodia.

Algoritmit, logiikka ja kompleksisuus

nykyaikainen algoritmien tutkimus, laskennallinen logiikka ja formaalit menetelmät, kryptografia ja tietoturva, tietokoneavusteinen järjestelmäsuunnittelu, kyberfyysiset järjestelmät ja kvanttilaskenta.

Laskennallinen fysiikka

kvanttidynamiikka, laskennallinen elektroniikan rakenneteoria, kompleksiset järjestelmät ja materiaalit, laskennallinen pehmeä ja molekulaarinen aine, materiaalien elektroniset ominaisuudet, monimittakaavainen tilastollinen fysiikka, kvanttilaskenta ja -laitteet, monen kappaleen kvanttifysiikka, pinnat ja rajapinnat nanomittakaavassa

Datatiede

matematiikka, tilastollinen oppiminen, koneoppiminen, datan käsittely, päätösanalyysi, signaalinkäsittely, visualisointi ja suurteholaskenta.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: