Services

Säkerhet – Anvisningar för nödsituationer

På denna sida hittar du instruktioner för nödsituationer och avvikelser samt information om beredskapen vid universitetet. Du kan ringa AaltoAPUA-servicenumret 050 46 46 462 om du behöver hjälp.

Bekanta dig med anvisningarna på förhand så att du vet hur du ska agera och kan vara till hjälp i olika situationer. Om du är osäker på om det är fråga om en nödsituation är det alltid bättre att ringa till nödnumret än att inte ringa. Säkerhet är allas vår gemensamma sak!

Ring alltid nödnumret 112 när du blir varse en brådskande nödsituation.

Larmmeddelande

RING 112

BERÄTTA vad som har hänt, exakt adress och stad. Du hittar din exakta position (rummets nummer) från skyltarna med information för nödsituationer som finns i byggnadernas utrymmen (Hätätilanteessa / In case of Emergency).
SVARA på frågor som du blir ställd.
AGERA enligt anvisningarna du får.
AVSLUTA samtalet först när du har fått lov.
VÄGLED räddningspersonalen till platsen.
RING på nytt till nödnumret, om situationen förändras väsentligt.

Avvikelseanmälan för personalen

AaltoAPUA 050 46 46 462

Du kan ringa till AaltoAPUA-servicenumret 050 46 46 462 i alla situationer där du behöver hjälp. Numret nås även från utlandet, då är det +358 50 46 46 462.

AaltoAPUA-telefontjänsten fungerar enligt principen 24/7 året runt, på finska och engelska.

Genom servicetelefonen dirigeras begäran om hjälp till rätt aktör: vederbörande serviceenhet vid universitetet, fastighetsskötselbolaget, vakter osv.

När du ringer till servicenumret:

  • berätta vad du heter
  • berätta varifrån du ringer
  • berätta vilken enhet du hör till eller vem din förman är
  • beskriv tydligt varför du ringer
  • bryt inte samtalet innan du får lov.

Tjänsten ersätter inte det allmänna nödnumret 112. Vid akuta situationer (eldsvåda, sjukdomsattack osv.) är det snabbaste sättet att få hjälp fortfarande att kontakta det allmänna nödnumret direkt.

Aalto-universitetets räddningplaner

Universitetet har elektroniska räddningsplaner för fastigheterna. Gäller också fastigheterna där universitetet är huvudhyresgäst.

Hätätilanne

På dessa skyltar i olika utrymmen vid campus kan du hitta information för nödsituationer, bland annat namnet på rummet eller byggnaden du befinner dig i, samt telefonnumret "AaltoAPUA".

Defibrillatorer på campus
Defibrillatorer på campus

Hjärtstartare (defi)

En hjärtstartare är en återupplivningsapparat, med vilken man försöker åtgärda en farlig rytmstörning i hjärtat.


Hjärtstartare finns in olika byggnader på Aalto-universitetet. Närmaste hjärtstartare kan lokaliseras snabbt via www.defi.fi.

Anvisningar

Anvisningar för störningssituationer

Här hittar du anvisningar för elavbrott, vattenavbrott och avvikande trafikarrangemang.

På grund av vägarbeten och andra renoveringar i Otnäs som inte är kopplade till Aaltos verksamhet kan det förekomma elavbrott eller andra störningssituationer som det inte meddelas om på förhand.  Vid störningar meddelar vi om elavbrott eller andra möjliga störningssituationer så fort som möjligt.

I fall av elavbrott eller andra störningssituationer är det viktigt att hålla sig lugn.

Harald Herlin -oppimiskeskus

Servicebegäran till fastighetsskötseln

Programmet Granlund Manager används för att nå fastighetsskötseln. Servicebegäran görs genom programmet.

Tjänster
Aalto logo on the snow

Beredskap för cirkulerande elavbrott på Otnäs campus

Om eventuella elavbrott informeras i mån av möjlighet på förhand.

Nyheter

Beredskapsplan

Tutustu ja opi lisää työsuojelusta sekä palo- ja pelastusturvallisuudesta virtuaalikierroksen avulla.

Työsuojelu ja paloturvallisuus - Virtual Tour

This service is provided by:

Aalto University Security and Lobby Services

Kampuksen turvallisuudesta vastaa Aalto-yliopiston turvallisuus- ja aulapalvelut yhteistyössä Aalto CRE:n kanssa.
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: