Tjänsteenheter

Ledningens stödtjänster

Ledningens stödtjänster stöder Aaltos ledning i ledandet av universitetet och i verkställandet av strategin.
Linko

Vi erbjuder ett heltäckande utbud av tjänster för strategiskt ledarskap, kvalitetsledning, kunskapskrav relaterade till ledarskap, analys av det operativa landskapet, samhälleliga relationer och internationella partnerskap. Högskolornas utvecklingschefer utför även arbete som en del av vårt team.

Kontaktuppgifter

Postadress

PL 18000
00076 AALTO

Besöksadress

Dipoli
Otsvängen 24
02150 ESBO

Dokumenthantering (dokument- och kansliservice)

Postadress

PL 11000
00076 AALTO

Besöksadress

Otsvängen 1
02150 ESBO

Personal

Sirkku Linna
utvecklingschef
[email protected]
+358 40 051 5346

Tarja Koikkalainen
ledningens assistent
[email protected]
+358  50 408 2505

Antti Saaristo
specialexpert, branschanalys inkl. rankningar
[email protected]
+358 50 402 7080

Pirjo Peippo-Lavikka
koordinator
[email protected]
+358 50 512 2496

Dokumenthantering

Susanna Kokkinen
chef, dokumenthantering
[email protected]
+358 50 301 6913

Asiakirja- ja kirjaamopalveluiden yhteystiedot

Experttjänster

Teija Löytönen
chef, experttjänster
erityisasiantuntija, taide ja luovat käytännöt
[email protected]
+358 50 911 7241

Sanna-Katri Rautava
specialexpert, samarbete med samhälleliga intressentgrupper
[email protected]
+358 50 560 9135

Johanna Palmroos
specialexpert, strategiskt stöd
[email protected]
+358 40 353 8266

Sarianna Kankare
EU expert
[email protected]
+358 50 47607760

Minna Mäkitalo
expert, samhälleligt inflytande
[email protected]
+358 50 351 6136

Laura Pekkarinen
expert, samhälleligt inflytande (mammaledighet till 31.8.2021)
[email protected]
+358 50 476 7565

Outi Turpeinen
konstkoordinator
[email protected]
+358 50 4314194

Tuuli Sotamaa
specialexpert
[email protected]

Internationella ärenden och partnerskap

Kirsi Kettula 
chef, internationella ärenden
[email protected]
+358 50 5999819

Leena Plym-Rissanen  
specialexpert, internationella partnerskap  
[email protected]  
+358 50 3045658

Kit Srinivasan
expert, internationella partnerskap
[email protected]

Stöd för strategiskt ledande

Raili Pönni
chef, stöd för planering och ledning
[email protected]
+358 50 384 1595

Kirsi Eulenberger-Karvetti
specialexpert, kvalitetsärenden
[email protected]
+358 50 384 1707

Mirella Lähteenmäki
utvecklingschef, stödtjänster
[email protected]
+358 50 353 8341

Informationstjänster för ledande

Matti Apajalahti
chef, informationstjänster
[email protected]
+358 50 384 1730

Fabio Grassi
informationsexpert
[email protected]

Leena Huiku
informationsexpert
[email protected]
+358 50 449 6290

Anna-Kaisa Hyrkkänen
informationsexpert
[email protected]
+358 50 524 9073

Janne Jämsen
specialexpert
[email protected]
+358 50 511 3138

Antti Koskinen
informationsexpert
[email protected]
+358 50 4667090

Jukka Parviainen
informationsexpert
[email protected]
+358 50 407 8104

Irma Pasanen
specialexpert
[email protected]
+ 358 50 316 1006

Amanda Sjöblom
informationsexpert
[email protected]
+358 50 471 2842

Tuija Sonkkila
systemexpert
[email protected]
+358 50 533 1015

Anna Fomkin (föräldraledig)
informationsexpert
[email protected]
+358 50 377 7139

Högskolornas utvecklingschefer

Outi Elina Kansanen
Högskolan för elektroteknik
[email protected]
+358 50 378 1939

Marjo Kettunen
Högskolan för kemiteknik
[email protected]
+358 50 304 2827

Soile Koukkari
Högskolan för ingenjörsvetenskaper
[email protected]
+358 50 577 6245

Marja Niemi
Högskolan för teknikvetenskaper
[email protected]
+358 50 430 2084

Perttu Kähäri
Handelshögskolan
[email protected]
+358 40 774 8794

Pekka Saarela
Högskolan för konst, design och arkitektur
[email protected]
+358 50 550 5658

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat