Services

Kontaktpersonerna för individuella studiearrangemang

Ryhmä opiskelijoita

Individuella studiearrangemang

Varje studerande vid Aalto har rätt till skäliga individuella studiearrangemang på hälsomässiga grunder.

Läs mer
Aallon uudet opiskelijat luennolla
This service is provided by:

Learning Services

Did you find what you were looking for? If not, please contact us.
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat