Riikka Puurunen

Professori (Associate professor)
Chemical and Metallurgical Eng
Professori (Associate professor)

Kontakuppgifter

Telefonnummer
+358503378161