Aalto-handboken

Kommittén för akademiska ärenden

Universitetets kommitté för akademiska ärenden (Academic Affairs Committee) är ett kollegialt förvaltningsorgan på universitetsnivå. Kommittén har i uppgift att främja en hög kvalitet på forskning, undervisning och konstnärlig verksamhet.
AAK_Aalto University_Photo Mikko Raskinen

Universitetets kommitté för akademiska ärenden beslutar om undervisningsplanerna och examensfordringarna vid universitetet samt grunderna för antagningen av studerande, andra allmänna regler för undervisningen, forskningen och den konstnärliga verksamheten och tillsätter förvaltningsorgan för ordnande av forskningen och undervisningen.

Dessutom utnämner kommittén medlemmarna i universitetets styrelse. Ordförande för kommittén för akademiska ärenden är rektorn eller en person som rektorn har utsett.

Universitetets kommitté för akademiska ärenden kan fatta beslut om att överföra de ovan nämnda uppgifterna eller en del av dem till högskolornas kommittéer för akademiska ärenden, med undantag av ansvaret för utnämningen av universitetets styrelse.

Medlemmarna 2022

Medlem

Ersättare/ersättarna

 

Anniina Suominen

Laura Beloff

Pirjo Sanaksenaho

Teemu Leinonen

Severi Uusitalo

Lily Diaz-Kommonen

Matti Häyry

Katri Kauppi

Juuso Liesiö

 Sami Torstila

Elias Rantapuska

Teemu Malmi

Yongdan Li

Sami Franssila

Lasse Murtomäki

Jorma Kyyrä

Riku Jäntti

Ville Pulkki

Esko Niemi

Sven Bossuyt

Jarkko Niiranen

Petteri Kaski

Ahti Salo

Nitin Sawhney

Günther Filz

Kalevi Ekman

Maaria Nordman

Kalle Airo

Saana Rossi

Juha Huuki

Riikka Leikola

Laura Sivula

Saara Kanerva

Enrico Glerean

Reetta Karinen

Kerttu Pollari-Malmi

Panu Sainio

Martti Rahkila

Matti Hokkanen

Anu Lehtovuori

Tuomas Tiainen

Stina Giesecke

Mika Karhu

Noora Jaakkola

Jerri Kämpe-Hellenius

Emil Huttunen

Julia Tofferi

Tarmo Kivioja

Totti Korpua

Alexander Vahera-Chibnik

Samuli Vehkomäki

Weixin Niemi

Maria Karesoja

Joni Mäkinen

Veera Ollikainen

Marianna Malkamäki

Johan Lindell
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat