Uutiset

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun promootio

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun promootio järjestettiin seremoniaviikolla 13. kesäkuuta 2019. Tohtorit ja maisterit toivotettiin tervetulleeksi akateemiseen yhteisöön juhlallisessa ja perinteikkäässä promootiossa.
Promootio 2013
Puhe promootiossa 2013
Puhe promootiossa 2013

Promootio on juhlallinen tapahtuma, jolla on pitkät perinteet Aalto-yliopistossa ja sen edeltäjissä. Kaikissa suomalaisissa yliopistoissa perinteet juontavat juurensa keskiaikaiseen Eurooppaan ensimmäisten nykykäsityksen mukaisten yliopistojen syntyessä Italiassa ja Ranskassa. Nykyään suomalaiset yliopistot ovat maailmanlaajuisesti ainutlaatuisia pitäessään yllä promootioperinnettä.

Promootiossa tohtorit vihitään tiedeyhteisön jäseniksi. Vihkimisen symbolina toimii tohtorinhattu, jonka tohtorit vastaanottavat professoreiden ja kunniatohtorien läsnä ollessa. Seremoniaan eli promootioaktiin kuuluu perinteisesti myös puheita, musiikkiesityksiä ja juhlakulkue, jolla seremonia aloitetaan ja lopetetaan. Promootio-ohjelma jatkuu juhlaillallisella ja tanssiaisilla, joissa tanssitaan niin perinteisiä vanhoja tansseja kuin suositun juhlamusiikin tahtiin.

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun promootio järjestettiin 13.6.2019

Osallistumisoikeus promootioon on ainutkertainen tilaisuus. Promootioon voi osallistua promovoitavana maisterina tai tohtorina vain kerran elämässä. Seuraavat henkilöt oliuvat oikeutettuja osallistumaan promovoitavana maisterina tai tohtorina vuoden 2019 Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun promootioon:

- Valmistunut taiteen tohtorin tai taiteen maisterin tutkinnolla aikavälillä 21.4.2012-30.4.2019

- Valmistunut tekniikan tohtorin (arkkitehtuuri) tutkinnolla aikavälillä 1.6.2018-30.4.2019 ja

- Valmistunut arkkitehdin tai maisema-arkkitehdin tutkinnolla aikavälillä 1.1.2012-30.4.2019


Lisätietoa:

Seremoniapäällikkö Tatu Pohjola, Aalto-yliopisto, [email protected], 050 5760 125

Tutustu promootion ohjelmaan

Pukeutuminen

Promootiosanastoa

Airuet
Airuet ovat opiskelijoita, jotka toimivat yliairueen rinnalla vieraiden oppaina ja avustajina. Airuet toimivat myös lipunkantajina ja -vartijoina.

Kunniakannot
Promovendit kantavat promootiotanssiaisissa erityisesti kunnioittamiaan henkilöitä tarkoitukseen varatussa kultatuolissa. Tapa vakiintui filosofisen tiedekunnan promootiossa vuonna 1882, jolloin Suomen ensimmäistä naismaisteria Emma Irene Åströmiä kannettiin promootiotanssiaisissa.

Kunniatohtori
Doctoris honoris causa. Yliopisto kunnioittaa promootion yhteydessä valitsemiaan ulkomaisia ja kotimaisia erityisen ansioituneita henkilöitä myöntämällä heille tohtorin arvon. Ensimmäisen kerran Suomessa kunniatohtorin arvoja jaettiin filosofisen tiedekunnan promootiossa vuonna 1840.

Maisterinseppele
Maisteriseppele on perinteisesti ollut promootion suojelijan Apollon, laulun, runouden ja valon jumaluuden laakeriseppele, joka symboloi tieteitä ja vapaita taiteita. Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu on kuitenkin päätynyt toisenlaiseen käytäntöön. Maisteripromovendille ei sidota laakeriseppelettä, vaan kulloiseenkin promootioon suunnitellaan seppele, jonka viimeistelee hänen oma seppeleensitojansa tai -sitojattarensa seppeleensitojaisissa, jotka järjestetään promootioviikolla.

Maisterinsormus
Kultainen maisterinsormus on ollut arvon merkki jo 1800-luvulta. Jokainen promootioon osallistuva huolehtii itse maisterinsormuksen hankkimisesta. Sormus ei kuitenkaan ole pakollinen promootioon osallistuville. Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa taiteen maistereilla on käytössä Pro Arte Utili -sormus.

Primus
Korkeakoulu nimeää etevimmän, aikaisemmin myös nuhteettomimman, maisterin ja tohtorin, jotka vihitään promootioaktissa ensimmäisellä kunniasijalla ja jotka osoittavat vihittävien edustajina näiden oppineisuuden vastaamalla osastoa edustavan professorin esittämiin maisterin- ja tohtorinkysymyksiin.

Promootioakti
Tohtorit ja maisterit vihitään seremoniassa, jota kutsutaan promootioaktiksi. Seremoniassa tohtorit hyväksytään tieteellisen yhteisön täysimääräisiksi jäseniksi. Promootioakti sisältää perinteisesti myös puheita, musiikkiesityksiä ja akateemisen juhlakulkueen, joka aloittaa ja päättää juhlallisen seremonian.

Promootioillallinen ja -tanssiaiset
Promootion juhlinta jatkuu promootioaktin jälkeen promootioillallisella ja -tanssiaisissa. Tansseihin kuuluu perinteisten paritanssien ohella vanhoja tansseja, joita opetellaan etukäteen opettajan johdolla.

Promoottori
Promoottori vihkii promovendit ja ojentaa näille arvonmerkit. Vuoden 2019 promootion promoottorina toimii professori Lily Díaz-Kommonen.

Promovendi
Vihittävä maisteri tai tohtori. Promovendi tarkoittaa lisäksi julkaisua, jossa on esitelty kaikki vihittävät tohtorit ja maisterit.

Seppeleensitojaiset
Kunkin maisterin oma seppeleensitoja tai -sitojatar, yleensä puoliso, viimeistelee vihittävän maisterin seppeleen. Urotyötä juhlitaan jälkeenpäin seppeleensitojaisillallisella. Yleinen seppeleensitoja avustaa seuralaisia seppeleiden sitomisessa.

Seremoniamestari
On promootiotoimikunnan valitsema henkilö, professori tai dosentti, joka johtaa juhlamenojen kulkua. Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun vuoden 2019 promootion juhlamenojen ohjaajaksi eli seremoniamestariksi on valittu professori Mira Kallio-Tavin.

Tohtorinhattu ja lyyra
On tieteellisen vapauden vertauskuva. Taiteen tohtorin tohtorinhattu on sininen ja korkeakoulussamme klassisen lyyran sijalla on Ylämaan spektroliitista valmistettu, Pallas Athenen kypärää muistuttava, Olli Tammisen muotoilema kivinen levy. Jokainen tohtori tilaa ja maksaa hattunsa itse (lukuun ottamatta kunniatohtoreita).

Viitan nimikointi
Promootioaktissa vihittävien tohtoreiden päälle puetaan professori Päikki Prihan suunnittelema tohtorinviitta. Viitan vuoreen nimikoidaan kunkin viittaa käyttäneen tohtorin nimi.

Yleinen seppeleensitoja
Korkeakoulun professorin aikuinen tytär tai poika, jonka tehtäviin kuuluu seppeleen sitominen niille promovendeille, joilla ei ole omaa seppeleensitojaa, sekä muiden seppeleensitojien ja -sitojattarien opastaminen tässä toimessa.

Yliairut
Johtaa juhlamenoja yhdessä seremoniamestarin kanssa, apunaan opiskelija-airuet. Vuoden 2019 promootion yliairueksi on valittu professori Turkka Keinonen.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

Kaksi mieshenkilöä juhlapuvuissa kiltalippujen edessä
Palkinnot ja tunnustukset, Yliopisto Julkaistu:

68 tohtoria ja viisi kunniatohtoria – katso kuvat tekniikan alan tohtoripromootiosta

Vuoden 2024 tekniikan alan juhlallinen tohtoripromootio järjestettiin pe 14.6. Dipolissa.
Harald Herlin Learning Center
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Oppimiskeskuksessa pilotoidaan 19.8.2024 alkaen uusia aukioloaikoja

Opiskelijoiden ja henkilöstön mahdollisuudet käyttää tiloja ja kokoelmia laajentuvat.
Fajr Asghar vasemmalla ja Vilma Svynarenko oikealla
Yliopisto Julkaistu:

TET-harjoittelijat Fajr Asghar ja Vilma Svynarenko tutustuivat Aallossa kaikkeen aurinkokennoista Täffän spagettiin

Fajr Asghar ja Vilma Svynarenko laskivat ensin aurinkokennojen hyötysuhdetta ja kirjoittivat sitten artikkelin uusiutuvasta energiasta.
Joukko ihmisiä kävelee Lehmuskujaa pitkin kesällä
Tutkimus ja taide, Yliopisto Julkaistu:

Vahva kokonaistulos: Suomen Akatemialta 27,5 miljoonaa euroa tutkimukseen

Akatemiatutkija- ja akatemiahankerahoituksen sai yhteensä 52 aaltolaista. Aalto-yliopistolle myönnetty rahoitus on kokonaisuudessaan 27,5 miljoonaa euroa.