Uutiset

Kiia Einolan mielestä rakennusten tulisi tukea meidän kaikkien hyvinvointia

Kiia Einolan opintomatka Aalto-yliopistossa ulottuu kandiopinnoista aina väitöskirjatutkijaksi asti. Maisteriopintojen aikaiset kesätyöt herättivät Kiian kiinnostuksen talotekniikan tutkimuksesta. Hän työstää tällä hetkellä väitöskirjaansa älyrakennusten tohtoriopiskelijana yhteistyössä sähkötekniikkaan erikoistuneen yrityksen Helvarin kanssa.
Kiia Einola hymyilee kameralle. Otaniemen amfiteatteri taustalla.
Kuva: Meeri Saltevo

Kiia Einolan polku kohti energiatehokkaampien valaistusratkaisuiden väitöskirjatutkimusta rakentui osana Helvarin aktiivista yhteistyötä Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulun kanssa. Opintojensa aikana Helvar oli tullut Kiialle tutuksi jo kursseilla, kun talotekniikka-alan kohtaamia konkreettisia haasteita ratkottiin yliopiston ja yrityksen yhteistyössä.

Keskustelut Helvarin kanssa tarjosivat Kiialle mahdollisuuden pohtia, mitkä tutkimusaiheet häntä itseään kiinnostaisivat, mutta samalla yhteistyö Helvarin kanssa valaisi hänelle myös, minkälaisia käytännön haasteita talotekninen teollisuudenala kohtaa tosielämässä.

"Keskustelin opintojeni aikana Helvarin edustajien kanssa erilaisista potentiaalisista haasteista, mihin alalla kaivattaisiin lisätutkimusta."

Väitöskirjayhteistyötä Helvarin kanssa hän kuvailee tutkimusta rikastuttavaksi. 

"Mielestäni yhteistyö Helvarin kanssa on ollut mahdollisuus tuoda tutkimusta lähemmäksi oikean maailman kohtaamia käytännön ongelmia ja samalla saan arvokasta työkokemusta." 

Maisteriopintojensa aikana Einola sai kesätöitä talotekniikan alalta, mikä vaikutti merkittävästi siihen, miksi hän päätyi tekemään väitöskirjaansa talotekniikan alalle. 

"Päätyminen talotekniikan väitöskirjatutkijaksi on ensinnäkin sattumien summa, mutta olen myös aina luottanut vahvasti sisäiseen intuitiooni."

”Ihmiset viettävät valtavan osan elämästään erilaisissa rakennuksissa. Rakennukset tulisi olla suunniteltu ennen kaikkea meille ihmisille, ja siksi niiden pitäisi tukea hyvinvointia ja olla saavutettavia kaikille.”

Kiia Einola, Älyrakennusten tohtoriopiskelija

Taloteknisiä järjestelmiä hyödynnetään liian vähän

Vaikka energiatehokkuus on talorakentamisessa jatkuvasti esille noussut teema, rakennuksia ja taloteknisiä järjestelmiä hyödynnetään vielä varsin energiatehottomasti. Esimerkiksi monissa vanhemmissa julkisissa rakennuksissa valaistusta ohjataan edelleen kytkimillä tai ajastimilla. 

"Tutkin, miten valaistuksen talotekniset järjestelmät olisivat energiatehokkaampia ja miten muun muassa valaistusjärjestelmistä saatavaa käyttöastedataa voitaisiin hyödyntää muissakin sovelluksissa."

Rakennuksissa on yleistyvissä määrin valtavasti erilaisia järjestelmiä, jotka keräävät käyttäjistä muodostuvaa dataa. Tätä dataa voidaan valaistuksen ohjauksen lisäksi hyödyntää muun muassa ilmastoinnin ohjaukseen tai toimistotilojen mitoitukseen. Valaistuksen ohjausjärjestelmät ovat tässä mielessä kiinnostava tutkimuskohde, sillä niiden yhteydessä on usein valmiiksi tiheä liikeanturiverkosto. Tiheä anturiverkosto mahdollistaa tarkemman kuvan rakennuksen käyttöasteesta, vaikkei tarkkaa ihmismäärää tiedettäisikään. 

”Koska vietämme suurimman osan ajastamme sisätiloissa, väitöskirjani aihe koskettaa merkittävästi meitä kaikkia. Löytäessäni väitöskirjani aiheen tiesin heti, että aihe on liian relevantti tutkimatta jättämiseksi.”

Einola on tällä hetkellä tohtoriopintojensa puolivälissä, mutta mitä sitten valmistumisen jälkeen?

"Toivoisin työskenteleväni talotekniikan teollisuudenalalla. En sulje ovia akateemisen maailman urapolusta, mutta tunne tällä hetkellä on pitkän opintopolun päättyessä, että teollisuusmaailman tarjoamat mahdollisuudet kiinnostaisivat."

Lue lisää

thumbnail_Pekka-Metsi-Granlund.jpg

Kohti talotekniikan visiota - toimitusjohtaja Pekka Metsi ennakoi alan murrosta

Talotekniikka 2030 -konsortion marraskuussa 2023 lanseeraama visio käynnisti toimialan uuden aikakauden. Miksi visio on nyt tarpeen, miten se vaikuttaa koko rakentamisalaan, ja mikä tärkeintä, miten sen tavoitteet saavutetaan? Granlundin toimitusjohtaja Pekka Metsi avaa näkemyksiään näihin polttaviin kysymyksiin.

Uutiset
aula

Älyrakennukset, käyttäjäkokemus ja kestävyys: Talotekniikan avainasema 2030

Talotekniikka 2030 -ryhmän perustamisen pontimena oli rakentamisen muutos yhä teknisemmäksi ja siitä seuraava tarve muuttaa vakiintuneita toimintatapoja ja talotekniikan asemaa. Talotekniikan rooli rakentamisen arvoketjussa -tutkimus pureutui näihin ydinkysymyksiin. Haastattelimme tutkimuksen tekijöitä.

Uutiset
Toimistotila, katossa näkyvillä talotekniikkaa

Talotekniikka 2030: Toimialalle energisoiva visio kohti kestävää kehitystä

Talotekniikan osuus rakentamisessa on kasvanut merkittävästi, mutta läheskään kaikkia sen mahdollisuuksia ei ole vielä hyödynnetty. Talotekniikka 2030 vastaa haasteeseen tutkimuksen ja kokeilujen avulla.

Uutiset
Ihmisiä kävelämässä aseman läpi.

Talotekniikka 2030 - Yhdessä kohti uudistavaa visiota

Tutkijoiden ja yritystoimijoiden yhteenliittymä, joka määrittää toimialaa uudistavan vision ja edistää sen toteutumista tutkimuksen ja nopeiden kokeilujen avulla.

Tutkimus ja taide
aalto_university_robotics_lab_markus_sommers_02_Original.jpg

Energiaa säästyy älykkään talotekniikan avulla

Lahjoitus älykkään talotekniikan ja älyrakennusten opetukseen ja tutkimukseen on vauhdittanut alan kehitystä ja innostanut uusia opiskelijoita.

Uutiset
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

Kuva: Tima Miroschnichenko, Pexels.
Mediatiedotteet Julkaistu:

Tutkimus: Matalan hierarkian organisaatioissa isoja periaatekysymyksiäkin ratkotaan porukalla Slackissa

Aalto-yliopiston alumni, vieraileva tutkijatohtori Lauri Pietinalho New Yorkin yliopiston Sternin kauppakorkeakoulusta ja Aalto-yliopiston apulaisprofessori Frank Martela selvittivät tuoreessa tutkimuksessa, miten matalan hierarkian organisaatiot käsittelevät yhteisiä toimintaperiaatteita vastakkainasettelutilanteissa ja miten auktoriteetti niissä toimii.
bakteereja ohjataan magneettikentän avulla
Mediatiedotteet, Tutkimus ja taide Julkaistu:

Fyysikot saivat bakteerit uimaan lähes täydellisissä riveissä

Bakteerien ohjaaminen onnistui magneettikentän avulla. Löytö auttaa ymmärtämään bakteeripopulaatioiden käyttäytymistä ja voi jatkossa auttaa esimerkiksi kehittämään uuden sukupolven materiaaleja, joista kaavaillaan apua muun muassa lääkkeiden kohdennettuun kuljettamiseen kehon sisällä.
Ahomansikka
Kampus Julkaistu:

Ihmisten, kasvien ja pölyttäjien kampus

Aalto-yliopiston kampusluontoa hoidetaan monimuotoisuus ja luontotyyppien ominaislajisto huomioiden.
2020 rajanylitykset pohjoismaissa
Mediatiedotteet, Tutkimus ja taide Julkaistu:

Tutkijat loivat ainutlaatuisen ennustemallin kuvaamaan pandemian leviämistä maiden rajojen yli

Pohjoismainen yhteishanke pureutui koronaviruksen leviämiseen vuonna 2020. Tutkimuksen avulla voidaan jatkossa ennakoida paremmin, milloin ja mitkä matkustusrajoitukset ovat pandemiaolosuhteissa tarkoituksenmukaisia.