Uutiset

Kauppatieteiden osaamisella voi vaikuttaa koko yhteiskuntaan ja sen tulevaisuuteen

Sijoitusjohtaja Ira van der Pals ja salkunhoitaja Anniina Isomäki arvostavat myös hyvää tasapainoa merkityksellisten työtehtävien ja muun elämän välillä.
Anniina Isomäki ja Ira van der Pals
Salkunhoitaja Anniina Isomäki ja sijoitusjohtaja Ira van der Pals kertovat, että mahdollisuuksien kenttä on kaupallisella puolella erittäin laaja.

Kauppakorkeakoulussa on vahva toive saada opiskelijakuntaa monipuolistettua. Tällä hetkellä alle kolmannes uusista kandidaattiopiskelijoista on naisia. Kirkon eläkerahaston sijoitusjohtaja Ira van der Pals ja Työeläkeyhtiö Varman salkunhoitaja Anniina Isomäki ovat hieman ihmeissään asiasta ja jakavat mielellään omia kokemuksiaan kauppatieteiden opiskelusta – valinnasta, joka on tuntunut heille täysin oikealta. Molemmille heistä jäi opiskeluajoista hyvät ja lämpimät muistot.

Ira van der Pals aloitti opinnot Helsingin kauppakorkeakoulussa Töölössä vuonna 1996. Oltuaan työelämässä nyt noin 25 vuotta hän sanoo olevansa todella kiitollinen Kauppis-vuosistaan. Anniina Isomäki opiskeli samoihin aikoihin Vaasan yliopistossa, josta hänkin valmistui 2000-luvun alussa.

”Itselleni on jäänyt hyvin lämmin kuva omasta koulustani. Nyt voin myös sanoa, että perusteet, miksi pyrin Kauppikseen, osoittautuivat oikeiksi. Kauppis antoi ja antaa laajat mahdollisuudet kauppa- ja taloustieteistä kiinnostuneelle nuorelle. Mahdollisuuksien kenttä on kaupallisella puolella erittäin laaja. Nykyään, kun Kauppis on osa Aaltoa, on uramahdollisuudet vielä paljon laajemmat kuin silloin, kun itse valmistuin Helsingin kauppakorkeakoulusta”, Ira van der Pals kertoo.

Anniina Isomäki muistelee, että silloin, kun opiskelupaikan pohtiminen oli ajankohtaista, kauppakorkeakoulu tuntui hänestä sopivimmalta vaihtoehdolta. Jossain kohtaa hän muistelee harkinneensa myös teknillistä alaa ja oikeustieteellistä, mutta lopullinen valinta oli kuitenkin melko helppo. ”Suuntauduin opinnoissani laskentatoimeen ja rahoitukseen. Opiskeluvaihdossa olin Kanadassa. Vaihtoa olin odottanut todella paljon ja se olikin juuri niin antoisa ja avartava kokemus kuin olin ajatellut. Suosittelen vaihtoon lähtemistä kaikille opiskelijoille!” 

Mahdollisuuksia vaikka mihin

Sekä Ira että Anniina painottavat sitä, kuinka kauppatieteiden tutkinnolla voi vaikuttaa ei vain omaan elämään, vaan koko yhteiskuntaan ja sen tulevaisuuteen. ”On hyvin tärkeää, että jokainen ymmärtäisi maailmaa talouden näkökulmasta. Sitä paremmin pystyy arjessa toimimaan ja ymmärtämään ympäröivän maailman toimintaa, mitä enemmän on talousymmärrystä. Kaupallinen ala on tavattoman laaja; rahoituksen lisäksi on muun muassa liikkeenjohtoa, markkinointia ja laskentatoimea. Lisäksi kaupallinen koulutus antaa hyvät valmiudet myös yrittäjyyteen. Yrittäjyys saattaisi kiinnostaa monia nuoria, sitähän me todella tarvitsemme, jatkuvaa uusien ideoiden innovointia yhteiskunnassa”, Ira sanoo.

Anniina jakaa hyvin samat ajatukset. ”Kauppatieteellisen tiedekunnan opintotarjonta oli todella monipuolinen ja tällä opiskelutaustalla voi tehdä töitä hyvin laajalla kentällä. Suuntautuminen tiettyyn aineeseen ei välttämättä tarkoita, että täytyisi tehdä juuri sen suuntautumisalan töitä. Joillekin voi täysin ymmärrettävästi olla vaikea hahmottaa, mihin ammattiin kauppakorkeakoulusta valmistuu, kun se ei yhtä selkeästi kuin jotkin muut opinnot valmista ammattiin. Opintojen yleissivistävyys, perusteelliset opit taloudesta ja yhteiskunnasta luovat kuitenkin erinomaisen pohjan monenlaisiin työtehtäviin. Työelämä opettaa käytäntöä, mutta kauppatieteilijöillä on jo valmistuessaan hyvä ymmärrys siitä, miten talous ja yhteiskunta pyörivät”, Anniina sanoo.

Ystävät – suuri ilonaihe ja tärkeä tuki

Iralle ja Anniinalle tulee mieleen lämpimiä ajatuksia onnistuneen alavalintansa lisäksi myös opiskelukavereistaan. Ira kertoo, että hänen opiskeluaikanaan luomansa ystävyydet ovat kantaneet kaikki nämä vuosikymmenet. ”Parhaat ystäväni ovat Kauppiksesta, eikä sekään haitannut, että meillä kaikilla oli eri pääaineet. Meistä tulikin sitten hyvin monen eri alan osaajia. Kannustan tämänkin päivän opiskelijoita tutustumaan ja tapaamaan uusia ihmisiä. Verkostoituminen kannattaa ja tärkeää on muistaa, että verkostojen rakentamisen jälkeen niistä pitää myös pitää huolta.”

Anniinallekin on jäänyt opiskeluajoilta 10 hengen ystäväporukka, joka yhä tapaa säännöllisesti. ”Tämä porukka on iso lahja, niin koen. Opiskelukaverit ovat olleet ja ovat yhä tärkeä voimavara. Sosiaalisen verkoston rakentamisen tärkeys korostuu erityisesti opiskeluiden alkuvaiheessa. Mietityttääkin, että miten korona-aikana opintonsa aloittaneet ovat onnistuneet luomaan kaverisuhteita ja ryhmäytymään, kun opiskelu tapahtui pitkään etänä.”

Edelläkävijyyttä vastuullisessa sijoittamisessa

Iralla oli pääaineenaan rahoitus, ja hän teki gradunsa OP Ryhmän rahastoyhtiölle. Gradun valmistuttua hän pääsi sinne myös töihin salkunhoidon tukitoimintoon. ”Vuodet 2000–2008 työskentelin OP Ryhmän varainhoidossa useissa eri tehtävissä ja viimeinen tehtäväni oli instituutioasiakkaiden varainhoito. Kun kerran olin rahoitusta lukenut, työpaikka ja -tehtävät tuntuivat todella mielekkäiltä.”

Vuoden 2008 lopussa Kirkon eläkerahaston sijoitusjohtajan toimi tuli hakuun ja siitä lähtien Ira on toiminut kyseissä tehtävässä. Hän on saanut rakentaa rahaston 5-henkisen sijoitustiimin, joka vastaa Kirkon eläkerahaston sijoitustoiminnasta. ”Markkinat muuttuvat koko ajan, ja jokainen päivä sijoitusmarkkinoilla on erilainen. Joka päivä saa oppia uutta ja saa uutta tietoa, sillä globaali talous muuttuu jatkuvasti. Yksi asia, jota olemme erityisesti edistäneet, on vastuullinen sijoittaminen. Nyt se alkaa olla jo arkipäivää kaikille, mutta me olemme tehneet töitä vastuullisen sijoittamisen eteen jo 1990-luvulta alkaen. Kirkon eläkerahasto on tunnettu edelläkävijänä vastuullisuudessa.”

Anniina teki opiskeluvaihdosta palattuaan graduaan ja aloitti pian työt nykyisellä työnantajallaan Varmassa. ”Gradun viimeistelin sitten syksyllä samaan aikaan, kun jo työskentelin täysipäiväisesti. Kauppatieteiden osaamisella ja tutkinnolla olen saanut mielenkiintoisen, monipuolisen ja merkityksellisen työpaikan, jossa olen omalla työpanoksellani mukana turvaamassa ihmisten eläkkeitä. Monilla saattaa olla rahoituksen alan työpaikoista ja -tehtävistä kovin kova mielikuva, vaikka myös rahoituksen alan tehtävissä pystyy toteuttamaan pehmeämpiä arvoja”, Anniina sanoo.

Balanssi on tärkeää ja siitä pitää itsekin huolehtia

Anniina sanoo, että balanssi on tärkeää työn ja muun elämän välillä. ”Toisinaan työ vie enemmän aikaa, välillä on rauhallisempaa. Kaupallisella alalla on hyvä varautua olemaan työteliäs, mutta eri työpaikoissa ja -tehtävissä työtahti vaihtelee. Itsekin voi omilla valinnoillaan vaikuttaa siihen, että työpaikka ja työtehtävät vastaavat työtahdin ja vaativuuden puolesta omia tarpeita ja toiveita.”

Myös Ira pitää työn ja muun elämän välistä tasapainoa tärkeänä. Hän on pystynyt hyvin yhdistämään työt Kirkon eläkerahastossa ja vanhemmuuden. ”Arvostan työnantajaa, että se ymmärsi työn ja perhe-elämän yhdistämisen tärkeyden. Erityisesti, kun lapset olivat tehtävässä aloittaessani pieniä, pystyin hyvin järjestämään omia aikataulujani, ja työpäivän pituutta. Työnantajan vastaantulo työ- ja loma-ajoissa oli silloin erityisen tärkeää.”

Lopuksi Ira kertoo vielä olevansa edelleen KY-säätiön (Aalto-yliopiston kauppatieteiden opiskelijoiden säätiö) hallituksessa eli myös organisatorinen side Kauppikseen löytyy yhä. ”Tuntuu, että tänäkin päivänä Kauppiksen opiskelijayhteisö on vilkas ja aktiivinen, ja siitä kannattaa pitää kiinni. Uskon, että jokaiselle löytyy Kauppiksesta hengenheimolaisia.”


Teksti: Terhi Ollikainen

Pehmeitä taitoja kannattaa vahvistaa – ne ovat kovaa valuuttaa työmarkkinoilla

Kauppakorkeakoulu antaa valmiudet toimia niin ekstroverteille kuin introverteille sopivissa tehtävissä.

Lue lisää
Women in Finance -tilaisuus, Annukka Paloheimo
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

Yliopiston lukuvuoden avajaistilaisuus 3.9.2023. Kuva: Mikko Raskinen
Yhteistyö Julkaistu:

Alumni, ovatko yhteystietosi ajan tasalla?

Kesällä 2024 Aalto-yliopisto toteuttaa tekstiviestikampanjan, jossa pyydetään alumneja päivittämään yhteystietonsa.
Event poster with a young researcher looking down with lighst and code reflected around her.
Yhteistyö, Tutkimus ja taide, Opinnot Julkaistu:

Unite! Research Week 14.-18.lokakuussa, Grenoble-Autrans

Verkostoitumistapahtuma tohtoriopiskelijoille Unite!-verkoston yliopistoista.
Kampus, Yhteistyö, Yliopisto Julkaistu:

HR palvelupisteen kesätauko ja uudet aukioloajat 6.8.2024 alkaen

HR palvelupiste on kesätauolla 28.6 - 5.8.2024. Uudet aukioloajat 6.8.2024 alkaen ovat tiistai - torstai klo 12.00 - 15.00. Huom! aukioloajat muuttuvat 6.8.2024 alkaen.
Joukko ihmisiä kävelee Lehmuskujaa pitkin kesällä
Yhteistyö, Tutkimus ja taide, Yliopisto Julkaistu:

Vahva kokonaistulos: Suomen Akatemialta 27,5 miljoonaa euroa tutkimukseen

Akatemiatutkija- ja akatemiahankerahoituksen sai yhteensä 52 aaltolaista. Aalto-yliopistolle myönnetty rahoitus on kokonaisuudessaan 27,5 miljoonaa euroa.