Uutiset

Kauppakorkeakoulun alumnitarina: Saara Virrankari-Kulju

Alumnimme Saara Virrankari-Kulju valitsi yritysjuridiikan pääaineekseen, koska se vaikutti hyvältä tavalta yhdistää oikeudelliset ja kaupalliset opinnot. Nyt veroasiantuntijan työssään hän pääsee hyödyntämään liiketoiminnan, kirjanpidon ja vero-oikeuden osaamistaan kansainvälisessä yrityksessä.
Kauppakorkeakoulun alumni Saara Virrankari-Kulju

Kuka olet? Mitä opiskelit Kauppiksessa ja milloin valmistuit?

Nimeni on Saara Virrankari-Kulju ja työskentelen veroasiantuntijana Cargotecilla. Pääaineeni Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa oli yritysjuridiikka, ja valmistuin tammikuussa 2015. Sivuaineina opiskelin rahoitusta ja laskentatoimea.

Miksi halusit opiskella yritysjuridiikkaa?

Viimeisenä lukiovuotenani pohdin pitkään, hakisinko oikeustieteelliseen vai kauppatieteelliseen. Päädyin hakemaan Kauppakorkeakouluun, koska minua kuitenkin enemmän kiinnostivat talouteen ja yritysten toimintaan liittyvät kysymykset. Yritysjuridiikka tuntui hyvältä tavalta yhdistää oikeudelliset ja kaupalliset opinnot.

Millainen urapolkusi on ollut?

Opintojeni aikana työskentelin eri tehtävissä Taaleri-konsernissa, muun muassa varainhoidossa ja rahastojen arvonlaskennassa. Valmistumisen jälkeen työskentelin kaksi vuotta konsulttina Deloitten yritysverotustiimissä. Syksyllä 2017 siirryin veroasiantuntijaksi Cargotecille.

Miten päädyit nykyiseen tehtävääsi?

Työskennellessäni Deloittella toimin ulkopuolisena konsulttina Cargotecin verotiimissä. Siellä pääsin työskentelemään monipuolisissa tehtävissä erilaisten verotukseen liittyvien kysymysten äärellä. Cargotecista tekee erityisen mielenkiintoisen sen liiketoimintojen monimuotoisuus ja kansainvälisyys. Niinpä päätin hakea Cargotecille, kun verotiimiin haettiin vakituista työntekijää, ja sain paikan.

Tulevaisuudessa verotus tulee olemaan yhä enemmän digitaalista ja reaaliaikaista

Kauppakorkeakoulun alumni Saara Virrankari-Kulju

Mikä on mielestäsi ollut erityisen tärkeää opinnoissa tai mistä on ollut eniten hyötyä?

Mielestäni yritysjuridiikan opinnot yhdistettynä laskentatoimen ja rahoituksen opintoihin antoivat minulle erinomaiset edellytykset veroasiantuntijana työskentelyyn, koska työni vaatii sekä yritysten liiketoiminnan, kirjanpidon että vero-oikeuden normien ymmärtämistä.

Tekisitkö jotain toisin opinnoissasi?

Olen jälkikäteen katunut sitä, että jätin käyttämättä mahdollisuuden lähteä vaihtoon töiden vuoksi. Aalto-yliopisto tarjoaa hienot mahdollisuudet vaihto-opinnoille, joita olisi ehdottomasti kannattanut hyödyntää.

Tulevaisuudessa verotus tulee olemaan yhä enemmän digitaalista ja reaaliaikaista, mikä korostaa entisestään erilaisten teknologiaratkaisujen, data-analytiikan sekä toimivien järjestelmien ja prosessien tärkeyttä. Jos aloittaisin opintoni nyt, käyttäisin todennäköisesti hyödyksi mahdollisuuden poikkitieteellisiin opintoihin ja sisällyttäisin myös muutamia data-analytiikan ja tietojärjestelmätieteiden kursseja opintoihini.

Työskentelet veroasiantuntijana Cargotecilla. Kerro tyypillisestä työpäivästäsi, mitä tehtäviä päivääsi kuuluu?

Työtehtäviini Cargotecilla kuuluu konsernin veroriskien hallinta, konserniyhtiöiden neuvonta veroasioissa, veroliitännäisten prosessien kehittäminen ja konsernin veromaksujen oikeellisuuden varmistaminen ja optimointi. Tyypilliseen työpäivääni sisältyy muun muassa verotarkastusten koordinointia, erilaisten veroliitännäisten kehitysprojektien suunnittelua ja toteutusta, ’ad hoc’ -kysymyksiin vastaamista, verokoulutusten pitämistä sekä yritysjärjestelyiden suunnitteluun ja toteutukseen osallistumista. Erityisosaamisalueeni on välillinen verotus, ja tyypillisenä työpäivänä joudunkin pohtimaan esimerkiksi erilaisia kansainväliseen tavarakauppaan liittyviä arvonlisäverotuksen kysymyksiä.

 

Lue lisää Saaran urapolusta LinkedInissä!

School of Business Yritysjuridiikka

Yritysjuridiikan maisteriohjelma

Oikeusnormien tuntemuksen merkitys yrityksen liiketoiminnassa kasvaa jatkuvasti. Riskejä hallitsemaan tarvitaan yhä enemmän henkilöitä, jotka ymmärtävät syvällisesti sekä taloudellista toimintaa että siihen liittyvää oikeudellista sääntelyä. Yritysjuridiikan maisteriohjelma tarjoaa talouden ja yritysjuridiikan erityisosaamista opiskelijoille, jotka tahtovat rakentaa osaamisensa näiden kahden liiketoiminnan tärkeän osa-alueen ympärille.

Koulutustarjonta
School of Business Finance

Master's Programme in Finance

Finance-maisteriohjelma antaa opiskelijoille valmiudet työskennellä erilaisissa johtotehtävissä ja ylimmässä johdossa maailman huippuyrityksissä, kuten valikoivimmissa investointipankeissa ja johdon konsultointiin erikoistuneissa yrityksissä. Ohjelmaan valitut opiskelijat ovat akateemisesti hyvin kyvykkäitä, motivoituneita ja kunnianhimoisia, minkä vuoksi kansainväliset työnantajat ovat erittäin kiinnostuneita Finance-maisteriohjelmasta valmistuneista lahjakkaista työntekijöistä. Ohjelmasta valmistuneiden kriittinen ja tieteellinen ajattelutapa yhdistettynä erinomaisiin analyyttisiin taitoihin auttaa ratkaisemaan eri alojen globaaleja liiketoimintaongelmia sekä strategisesta että käytännöllisestä näkökulmasta.

Koulutustarjonta
Several students, women and men discussing in the school hallway. One of the women is holding a yellow book.

Master's Programme in Accounting

Accounting-maisteriohjelma tarjoaa opiskelijalle valmiudet tuottaa taloudellista ja ei-taloudellista tietoa ja hyödyntää sitä yritysten johtamisessa ja hallinnassa. Laskentatoimi – oli kyse sitten johdon tai rahoittajien laskentatoimesta – on keskeinen tekijä jokaisen yrityksen toiminnassa ja elintärkeä osa yritysten suunnittelutyötä ja päätöksentekoa. Accounting-ohjelmasta valmistuneilla on korvaamattoman arvokasta ja erittäin yleismaailmallista osaamista, jonka avulla he menestyvät erilaisissa organisaatioissa kaikilla teollisuuden aloilla ympäri maailman.

Koulutustarjonta
Aaltoy-yliopisto / Unto Rautio

Kauppakorkeakoulun alumnitarinoita

Täältä löydät Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun alumnitarinoita. Tarinoista löydät esimerkkejä koulumme alumnien urapoluista. Alumnitarinat on jaoteltu pääaineen mukaan. Uusimmat julkaisut ovat pääaineryhmissä ensimmäisinä.

Kauppakorkeakoulu
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu

Lue lisää uutisia

Rahoituksen laitosjohtaja Elias Rantapuska Väre-rakennuksen aulassa. Kuvaaja Evelin Kask.
Yhteistyö Julkaistu:

Rahoituksen laitosjohtaja Elias Rantapuska Momentum-podcastin vieraana

Jakso tarjoaa kuuntelijoille erittäin hyödyllistä kulmaa esimerkiksi tohtoriopintoihin, professorina olemiseen, konsultointiin ja yleisesti elämään ja oppimiseen liittyen.
Urban Tech Helsinki
Yhteistyö Julkaistu:

Helsingin kaupunki, Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto ja Metropolia etsivät yhdessä kestäviä kaupunkiratkaisuja

Kaupunki ja kolme korkeakoulua tekevät ensimmäistä kertaa hautomoyhteistyötä.
Pauli Liikala, Kauppakorkeakoulun alumni
Yhteistyö, Opinnot Julkaistu:

Kauppakorkeakoulun alumnitarina: Pauli Liikala

”Olen kiitollinen Kauppakorkeakoululle, sen opettajille ja opiskelukavereilleni siitä, että opiskelu siellä antoi minulle erinomaiset eväät työuralleni ja myös eläkevuosilleni.”, kertoo pitkän uran tietojärjestelmien, tietohallinnon ja niiden kehittämisen parissa tehnyt alumnimme Pauli Liikala, joka on vuosien aikana toiminut myös lukuisten opiskelijoiden mentorina.
Backed by 5G online event
Yhteistyö, Tutkimus ja taide Julkaistu: