Tapahtumat

Julkisen taiteen rooli Aalto-yliopistossa

Julkisen taiteen iltapäivä koostuu seminaarista, jonka aikana julkaistaan uusi, julkisen taiteen rooliin Aalto-yliopistossa keskittyvä Unfolding public art -kirja sekä uuden taidekokoelman julkistamistilaisuudesta.

Seminaarin aiheena julkisen taiteen rooli yliopistossa, nostaen esille taiteen erilaiset mahdollisuudet ja tehtävät. Ilmoittaudu mukaan 12.5.2023 mennessä!
Artwork outside Väre building
Taiteilija Gloria Lauterbachin teos ”Kreutzstrasse”. Kuva: Aalto-yliopisto / Mikko Raskinen

Lämpimästi tervetuloa julkisen taiteen iltapäivään! 

Aalto-yliopisto on sitoutunut taiteen prosenttiperiaatteeseen ensimmäisenä suomalaisena yliopistona. Tänä vuonna on kulunut kuusi vuotta siitä, kun Aalto ensimmäisen kerran sovelsi prosenttiperiaatetta. Silloin Dipoli sai oman taidekokoelmansa teemalla Radical Nature.  

Kaksi seminaaria, viisi taidekatalogia, kahdeksan taidekilpailua myöhemmin julkistamme julkisen taiteen roolia yliopistossa avaavan Unfolding public art -kirjan sekä kolmen rakennuksen taidekokoelman.  

Unfolding public art-kirja esittelee Aalto-yliopiston taidekokoelmaan vuodesta 2017 lähtien hankittujen lähes 60 taiteilijan yli sadan taideteoksen pääkehykset. Kirja koostuu yhdeksästä temaattisesta artikkelista, jotka käsittelevät julkista taidetta hyvinvoinnin, liiketoiminnan, muotoilun, estetiikan ja kuratoinnin näkökulmista. 

Artwork inside Väre building
Tommi Grönlundin and Petteri Nisusen (Grönlund & Nisunen) teos "Insight". Kuva: Aalto-yliopisto / Mikko Raskinen

Monet kirjan kirjoittajista ovat olleet mukana taideteosten hankintaprosessissa joko päättäjinä tai kuraattoreina.  

K1-, K2- ja K3-rakennuksien taidekokoelman julkaisutilaisuudessa on mahdollisuus tutustua teoksiin taiteilijoiden esittelemänä.

Tapahtuman puheenvuorot ovat englanniksi.

Ohjelma

juontaja: Outi Turpeinen, päällikkö, taide ja näyttelyt 

10.30 - 12.00 Kampuskierros, painottuen taiteeseen (kohteet: Väre, Kauppakorkeakoulu, Kandikaattikeskus, Harald Herlin -oppimiskeskus ja Dipoli. Kierroksen oppaana on Aalto-yliopiston opiskelija tai alumni. Opastuskieli on englanti.

13.00 Tuomas Auvinen, Dekaani, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Aalto-yliopisto: Radikaali luovuus

13.25 Susanna Pettersson, Suomen Kulttuurisäätiön toimitusjohtaja (1.6.2023 alkaen): Art as a human need - Where buildings and art works meet 

13.45 Pekka Mattila, professori (Associate Professor), Kauppakorkeakoulu: Connecting executives and fine arts – Creating spaces for learning and growing

14.05 Maria Rehbinder, lakimies, Aalto-yliopisto: Public art and copyright  

14.20 Tauko ja mahdollisuus hankkia Unfolding public art -kirja 

15.00 Bassam el Baroni, professori (Associate Professor), Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu: On curating (title TBA) 

15.25 IC-98: Mare Tranquillitatis 

15.45 Gloria Lauterbach, tohtoritutkija, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu:  Re-visiting Kreutzstrasse: Atmosphere, Habitation & Public Art 

16.10 Outi Turpeinen: Unfolding public art  

16.30 Taiteilijat esittelevät Aalto Works -projektin K1-, K2- ja K3-rakennuksiin sijoittuvat uudet teokset (Engineering Materials -kokoelma). Puhujina vararehtori Ossi Naukkarinen ja Insinööritieteiden korkeakoulun dekaani (1.7.2023 alkaen) Kari Tammi.  

18.30 Quantum Moss -teoksen avajaiset. Taiteilijat Noora Archer & Laura Piispanen esittelevät teoksen metrosisäänkäynnin lähellä A Blocin (Otaniementie 12) luona.

19.00 Tapahtuma päättyy

Tilaisuudessa on tarjoilu. Varaamme oikeudet muutoksiin. 

Puhujat

Bassam El Baroni
Kuva: Aalto-yliopisto / Mikko Raskila

Bassam el Baroni on taiteen kuratoinnin ja mediaation apulaisprofessori taiteen ja median laitoksella. Hänen tuore tutkimustyönsä sijoittuu kuraattorimaisen käytännön/tutkimuksen, teorian, teknologian ja talouden risteykseen. El Baroni on kansainvälisesti tunnettu kuraattori ja on kuratoinut nykytaiteen biennaaleja Espanjassa, Norjassa, Irlannissa ja Libanonissa. Viimeksi hän kuratoi Infrahauntologies-näyttelyn Edith-Russ-Haus for Media Artissa (Oldenburg, Saksa) vuonna 2021 ja La Boxissa (ENSA Bourges, Ranska) vuonna 2022. 

IC-98
Kuva: Noora Isoeskeli

Vuonna 1998 perustetun IC-98:n (Patrik Söderlund & Visa Suonpää) taustat ovat kuvataiteen ja kulttuuritutkimuksen aloilla. IC-98 tuottanut taiteilijajulkaisuja, sivusto- ja kontekstikohtaisia projekteja ja interventioita, animoituja liikkuvia kuvainstallaatioita ja lyhytelokuvia. Heidän työnsä käsittelee ympäristökriisiä ja taiteellisesti poliittisia keinoja löytää ratkaisuja siihen. Hankkeiden tavoitteena on korvata ihmiskeskeinen maailmankuva moodeilla, jotka sopivat paremmin ottamaan huomioon kaiken elollisen ja elottoman luonnon keskinäiset suhteet, riippuvuudet ja lukemattomat ajalliset rytmit. Liikkuvat kuvateokset ovat allegorisia kuvauksia ajasta, ilmastosta ja siitä, kuinka ympäristö- ja kulttuurihistoriat sulautuvat eri aikakausilla, mutta sivustokohtaiset projektit ovat pelkän taiteellisen kuvauksen sijaan pyrkineet luomaan työkaluja – vapaa-alueita, uusia kieliä, uusia perustajamyyttejä – auttaakseen kaikkien eliöiden yhteisöä selviytymään kriisistä.

Gloria Lauterbach

Gloria Lauterbach on erikoistunut taiteelliseen tutkimukseen ja työskentelee tohtoritutkijana muotoilun laitoksella osana NorDark-projektia, jossa pyritään sovittelemaan ihmisten ja villieläinten tarpeita pimeän laskeuduttua pohjoismaisissa ympäristöissä. Lauterbachilla on tutkinto suunnittelun ja kestävyyden alalta (ecosign/Akademie für Gestaltung, Köln, Saksa) sekä taiteen tohtorin tutkinto (Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu). Hänen intohimonaan on ymmärtää paremmin ja tehdä paremmin ymmärrettäviä aiheita aineellisen yhteistyön, dialogisen posthumanismin, ihmiskeskeisempien menetelmien, asumisen muotojen, katastrofinjälkeisen tulevaisuuden ja kaupunkien erämaan ympärille.

Pekka Mattila

Pekka Mattila toimii professorina (Associate Professor) Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa. Akateemisen toimintansa lisäksi hän on tehnyt laajan liiketoimintauran. Hänellä on tohtorintutkinto ja sosiologian maisterin tutkinto Helsingin yliopistosta sekä MBA-tutkinto London Business Schoolista. Hän on Kansallisgallerian hallituksen jäsen ja tunnettu myös nykytaiteen ja modernin taiteen innokkaana keräilijänä. 

Ossi Naukkarinen
Kuva: Aalto-yliopisto / Mikko Raskinen

Ossi Naukkarinen on Aalto-yliopiston tutkimuksesta vastaava vararehtori ja estetiikan professori. Hän on toiminut myös sekä opetuksesta että tutkimuksesta vastaavana varadekaanina Taiteen ja suunnittelun korkeakoulussa. Hän on julkaissut monografioita ja artikkeleita liittyen esimerkiksi ympäristö- ja arkiestetiikkaan, estetiikan luonteeseen akateemisena tieteenalana ja uusiin digitaalisiin tutkimuslähestymistapoihin estetiikassa. 

Susanna Petterson
Kuva: Emmi Korhonen

Susanna Pettersson on Suomen Kulttuurisäätiön toimitusjohtaja (1.6.2023 alkaen) ja museologian dosentti Jyväskylän yliopistossa. Hän on työskennellyt yli 30 vuotta taidemuseoissa Suomessa ja Ruotsissa. Hän on kuratoinut 1800-luvun suomalaista taidetta, naistaiteilijoita sekä klassisen taiteen ja nykytaiteen suhdetta tutkivia näyttelyitä. Hän oli Aalto-yliopiston hallituksen jäsen vuosina 2014-2020.

Maria Rehbinder

Maria Elisabeth Rehbinder (OTM, Helsingin yliopisto) on Aalto-yliopiston lakimies. Hän on aikaisemmin työskennellyt tekijänoikeusasiamiehenä tekijänoikeuden yhteishallinnointiorganisaatiossa. Rehbinder neuvoo opiskelijoita ja henkilökuntaa tekijänoikeuteen, tavaramerkkeihin, muotoiluun ja henkilötietoihin liittyvissä juridisissa kysymyksissä. Hän on ollut mukana Aalto-yliopiston taidehankintojen, näyttelyiden ja viestinnän sopimusprosesseissa. Hän on Opetus- ja kulttuuriministeriön tekijänoikeusneuvoston jäsen ja kansainvälisen tietosuoja ammattiilaisten jäsen. Rehbinder vastasi Creative Commons 4.0 oikeuslisenssien kääntämisestä suomeksi.

Outi Turpeinen
Kuva: Sara Urbanski

Outi Turpeinen on Aalto-yliopiston strategisista näyttelyistä ja julkisista taidekokoelmista vastaava päällikkö. Hän rakastaa työtä poikkitieteellisten projektien parissa, jotka kaikki tarjoavat mahdollisuuden oppia lisää maailmasta. Hän on osallistunut aktiivisesti taiteen ja muotoilun alojen vaikuttamiseen useiden organisaatioiden hallituksen jäsenenä. Hän on myös palkittu taiteilija ja taiteen tohtori. 

Mikä on prosenttitaide? (julkinentaide.fi)Lisätietoja tapahtumasta, taiteesta ja Unfolding-kirjasta 
Outi Turpeinen, päällikkö, taide ja näyttely 
[email protected] 
puh. 050 431 4194 
 
Median yhteydenotot ja haastattelut 
Noora Stapleton, viestinnän erityisasiantuntija 
[email protected] 
puh. 050 353 1525 
 

Aalto-yliopiston julkisen taiteen visio     

Vuonna 2017 Aalto-yliopisto päätti alkaa noudattaa rakennushankkeissaan taiteen prosenttiperiaatetta, jossa noin prosentti rakennusprojektin määrärahasta kohdennetaan taidehankintoihin. Taideprosenttia sovellettiin ensimmäisen kerran Radical Nature - taidekonseptissa Aalto-yliopiston päärakennuksessa Dipolissa.   

Aalto-yliopiston julkisen taiteen visio on tuoda esille ja esittää kysymyksiä siitä, mitä yliopisto on, mitä teemme osana yhteiskuntaa ja mikä on julkisen käsite. Julkinen taide on paikkakohtaista ja liittyy yliopiston sekä sen tieteenalojen moninaisuuteen. Julkiset taideteokset heijastavat tätä monimuotoisuutta eri taiteen muodoilla, materiaaleilla, tekniikoilla ja perinteillä. 

Julkiset taidekokoelmat Aalto-yliopistossa

Koko Aallossa esitettävän julkisen taiteen tavoitteena on luoda elävä ympäristö maailman kokemiselle erilaisista näkökulmista ja mielikuvituksen, intuition ja tutkimisen omaksumiselle.

Tutustu taidekokoelmiin
Renata Jakowleff «Blue» 2017, 190 x 160 x 40 cm, glass and steel, assembled Photo: Mikko Raskinen

Lue lisää

Human Approach -taidekokoelma Kauppakorkeakoulussa

Taiteen prosenttiperiaatetta noudattavan kokoelman teemana on Human Approach.

School of Business - Image by Mikko Raskinen

Global Equality -taidekokoelma Väreessä

Kukin yksittäinen Väreen taideteos muistuttaa meitä taiteen mahdista ja kyvystä tutkia ja paljastaa erilaisia sosiokulttuurisia ilmiöitä ja luonnonilmiöitä.

Aalto_university_Väre_artworks_Lumen_2018_photo_mikko_raskinen

Radikaali luovuus näkyy Aalto Töölön rakennuksen taideteoksissa

Aalto-yliopisto Töölön julkisen taiteen teokset peilaavat rakennuksen materiaaleja. Sakari Kannoston ja Kristina Riskan upeat teokset sijoittuvat rakennuksen aulaan ja portaikkoon.

Artist Kristina Riska’s impressive ceramic artworks ’inevitableprogress I & II’

Taidetta Venetsian laguunista Otaniemeen

Kemian tekniikan korkeakoulun rakennukseen sijoittuvat teokset käsittelevät ihmisen toiminnan ekologisia seurauksia.

Two ceramic pots in shot, one in the back and the second seen partially at the very front

Kvantti-ilmiöitä ilmentävä Quantum Moss –ulkotaideteos kutsuu hengähtämään

Kvanttifysiikkaa taiteen keinoin visualisoiva teos nousi kauppakeskus A Blocin viereen.

A view through a plywood outdoor art, a person walking in the distance.

Vähitellen hajoava biotaide haastaa pysyvään tähtäävän suunnittelun

Kampustaidekilpailun voittaja bio.modules.way asennetaan myöhemmin Dipolin viereen.

Two young people are looking upwards and smiling with mouths closed, behind an installation they designed. Art is made of wood and biopolymer flowers.

Uusi kirja avaa julkisen taiteen roolia Aalto-yliopistossa

Toukokuussa julkaistava Unfolding public art –kirja pureutuu yliopiston taidekokoelmaan.

Front and back covers of book called Unfolding Public Art. Text in red, book covers in sand colour.

Tapahtumia

Keltainen Aalto-kynä, kuvituskuva
Väitöstilaisuudet

Väitös kiinteistöoikeuden alalta, professori, OTT, KTM Martti Häkkänen

Väitöskirjan nimi on: Pakkolunastus ja eurooppalainen omaisuudensuoja – tutkimus Suomen pakkolunastusinstituutiosta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön valossa
Esittelykuva Digital Mythologies Oodi
Luennot ja seminaarit
Student Guide, tapahtumakuva
Opiskelijat

Theses & Tomatoes opinnäytetyöntekijöille

Yhteinen kirjoittamishetki verkossa opinnäytetyöntekijöille maanantaisin
Student Guide, tapahtumakuva
Opiskelijat

Opiskelu käyntiin Pomodoron avulla

Yhteinen opiskeluhetki verkossa Pomodoro-tekniikkaa hyödyntäen.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: